Pajiset fund të hapur

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600105, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Sets

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600106, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Sets

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600107, Dimensions: 6 - 41, Quantity: 13

Sets

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 611018, Dimensions: 6 - 27, Quantity: 10

Sets

Set of open end wrenches in carton box - 110/1CB

SKU: 603715, Dimensions: , Quantity: 13

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 605531, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe në kuti kartoni - 110/1CS

SKU: 602844, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe në qese - 110/1CT

SKU: 615465, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe në petë plastike - 110/1PB

SKU: 600108, Dimensions: 6 - 17, Quantity: 6

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe në petë plastike - 110/1PB

SKU: 600109, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe qëndrim metalike - 110/1MS

SKU: 605528, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Sets

Grupe fund të hapur e kyçe qëndrim metalike - 110/1MS

SKU: 605532, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Sets
  • Gjatë jetëgjatësi

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Prerë siguria

    Me prerje të tyre të veçanta të sigurisë, celes të parandaluar dëmtimin e qoshet dhe buzë e vida dhe arra me shpërndarjen e forcës në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen larg nga linjat e jashtme të arrë ose vidhos kokën në vend të drejtpërdrejt në skajet.
  • Formë inovative

    Shtet-e-artit të dizajnit bën kyçe UNIOR garantojë një transferim të saktë dhe efikas të forcës ndaj krerëve vidë dhe arra.