Njoftimet ligjore

E Drejta e Autorit Unior d.d. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Përmbajtja dhe materialet ilustruese të postuara në faqet e internetit dhe në të gjitha faqet e lidhura janë pronë e kompanisë Unior dhe nuk duhet të kopjohen ose shpërndahen në asnjë mënyrë, përveç për qëllime jo-komerciale (ku ato duhet të përmbajnë të gjitha njoftime për të drejtat e autorit). Kompania Unior do të bëjë çmos për të siguruar që informacioni në faqet e saj është i saktë dhe i azhurnuar, por kompania nuk do të pranojë asnjë përgjegjësi për gabime të mundshme në lidhje me aksesin e faqeve, për informacion të mundshëm të pasaktë, ose për dëmtime të mundshme që rezultojnë nga ky informacion i pasaktë. Ai gjithashtu rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga përmbajtjet në këto faqe pa njoftim paraprak. Kompania Unior do të mbledhë adresat e postës elektronike dhe informacione të tjera personale në faqen e saj të internetit me qëllim të dërgimit të lajmeve dhe pyetjeve elektronike. Kompania Unior garanton që informacioni i marrë në këtë mënyrë do të përdoret vetëm për qëllimet e kompanisë Unior dhe nuk do t'u zbulohet personave të tjerë fizikë dhe artificialë ose të përdoret për ndonjë qëllim tjetër.