Поддршка

Униор гарантира постојана едукација на комерцијалистите за продажба на Униор рачни алати , обезбедени од експерти од различни области. Секој комерцијалист може да се здобие со сертификат, за кој е квалификуван да ги продава рачните алати на Униор.

** Техничка поддршка: **
Алати за велосипеди - href="mailto:[email protected]">[email protected]
Алати за мотоцикли - ** [email protected]
Автомобилски алати - [email protected]