Поддршка

Униор гарантира постојана едукација на комерцијалистите за продажба на Униор рачни алати , обезбедени од експерти од различни области. Секој комерцијалист може да се здобие со сертификат, за кој е квалификуван да ги продава рачните алати на Униор.

** Техничка поддршка: **
Алати за велосипеди - href="mailto:bike@unior.com">bike@unior.com
Алати за мотоцикли - ** moto@unior.com
Автомобилски алати - auto@unior.com