Гаранција

Униор д.д. воведе гаранција за дефекти во материјали и изработка за сите наши алати. Доколку алатите се користени правилно, тие ќе бидат поправени или заменети бесплатно, со доставување на соодветна документација. Гаранцијата не се однесува на алати кои биле модифицирани без согласност, биле злоупотребени или оштетени на кој било друг начин. Гаранцијата не може да се спроведе за употреба на овие алати.

За повеќе информации, пишете ни на нашата адреса за е-пошта [email protected].

Униор гаранција

Ние сме толку сигурни во квалитетот што го нудиме со УНИОР Доживотната Гаранција. Доколку вашиот алат некогаш не функционира поради недостатоците при изработката или материјалот, ќе го поправиме или ќе ви го замениме алатот бесплатно.

Што е опфатено

УНИОР алатите се со гаранција дека се без недостатоци кај материјалот и изработката.

Колку трае Опфатеноста со Гаранција

Оваа гаранција за УНИОР алатот трае доживотно, со исклучок на пневматските и мерните алати, кои се опфатени во период од една година од денот на продажбата. Гаранцијата завршува кога производот станува неупотреблив од причини поинакви од грешката во изработката или материјалот.

Како до сервисирање

Ако производот е со дефект, вратете го на дистрибутерот од каде сте го порачале, кој веднаш ќе го врати на Униор дистрибутерот за таа земја.

Што ние ќе направиме за да ги исправиме проблемите

Производите под гаранција, за кои ќе се испостави дека се неисправни заради недостатоци во изработката или материјалот, ќе бидат поправени или заменети, со дискреција на Униор и бесплатно вратени.

Што не е опфатено

Дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или нормално абење и распарчување, не се покриени со оваа гаранција. Униор не одговара за било какви или последователни оштетувања.

Каква е врската на Локалните Власти со Гаранцијата

Некои области не дозволуваат исклучок или ограничување на случајни или последични оштетувања, така да горе наведеното ограничување или исклучок може да не се однесува на вас. Оваа гаранција ви дава специфични права, а исто така ви дава и други права, кои варираат, од држава во држава, провинција до провинција или држава до држава.

Ниту една друга експресна гаранција нема важност

Оваа полна доживотна гаранција е единствена и ексклузивна гаранција за УНИОР производите. Ниту еден вработен, застапник, трговец или друго лице не е овластено да ја менува оваа гаранција или било која друга гаранција во име на УНИОР.

Извршување на УНИОР доживотната гаранција

УНИОР нуди сеопфатна доживотна гаранција да ги подржи производите купени под брендот УНИОР.

Во случај да имате проблем со УНИОР производот поради недостатоци во материјалот или лоша изработка, ние ќе се обидеме да го средиме проблемот според нашата печатена гарантна полиса колку што е можно побрзо

НОРМАЛНО АБЕЊЕ И РАСКЛОПУВАЊЕ:

Обично, нашите алати се користат во најизискувачки услови. Под овие услови и со текот на времето, Униор производите може да претрпат нормално абење и напукнување и имаат потреба од сервисирање, но ова не подложи на доживотната гаранција. За многу од нашите производи ние нудиме резервни делови за максимимализирање на животот на нашите алати, а ова посебно се однесува на пневматските и мерните алати. Сите детали се достапни на нашата веб страна www.uniortools.com или кај вашиот локален дистрибутер кој со задоволство ќе ви помогне.

НЕДОСТАТОЦИ ВО МАТЕРИЈАЛИТЕ ИЛИ ИЗРАБОТКАТА:

Од наше искуство е дека производот кој предвреме се расипе е поради производниот недостаток во материјалите или изработката, па општо ќе делува врз животниот век на производот, често веднаш по првата или втората употреба на производот. Кога ќе се врати на увид, овие производи генерално се по состојба како нови и покажуваат многу малку знаци на употреба. Невообичаено е за производ кој бил произведен со дефект, да издржи со нормална употреба еден подолг временски период. Производите кои се под гаранција и се вратени на увид и по неколку месеци или години непрекинато сигурно сервисирање ретко покажуваат неисправност, дефектот обично настанува поради абење или напукнување. Во такви случаи алатите не подлежат на доживотна гаранција.