Услуги

Униор е еден од најважните претставници на металопреработувачката индустрија во светот. Фирмата продава готови производи, како и нуди услуги за обработка на метал. Современите машини што се користат за обезбедување на дополнителни услуги гарантираат брзо и висококвалитетно исполнување на нарачаните услуги.