Регистрация на продукта

Регистрирайте вашия пневматичен или измервателен инструмент Unior в рамките на 30 дни от покупката и получете допълнителна година гаранция безплатно. Нашата гаранция покрива всички ремонти и замени за всеки дефектен инструмент или част от инструмента, които са били повредени по време на правилна употреба.

За да регистрирате своя продукт Unior, просто попълнете формата по-долу

Ние ще ви изпратим разширена гаранция за вашия продукт, която ще предадете на оторизиран сервизен техник заедно с фактурата на закупения продукт. Също така ще ви информираме с цялата необходима информация по имейл, включително инструкции за безопасна употреба и поддръжка и известие за изтичане на гаранцията.

Попълнете формата по-долу, за да регистрирате вашия пневматичен или измервателен инструмент Unior: