Гаранция

Unior d.d. дава гаранция срещу дефекти в материала и изработката на всички наши инструменти. Ако инструментите са били използвани правилно, те ще бъдат ремонтирани или подменени безплатно, при представяне на изискваната документация. Гаранцията не се отнася за инструменти, които са били модифицирани без съгласието на UNIOR, или са били използвани неправилно , или са повредени по друг начин. Гаранцията не може да се прилага за наранявания, причинени от използването на тези инструменти.

За повече информация се свържете с нас на тази страница

Unior гаранция

Decathlon е френски търговец на спортни стоки, най-големият в света. Unior е най-важният доставчик на инструменти на Decathlon за сервизи и вериги за търговия на дребно.

Какво се покрива

UNIOR гарантира за качеството на материалите и изработката

Колко дълго трае покритието

Тази гаранция се запазва за срока на експлоатация на инструмента UNIOR, с изключение на пневматични и измервателни инструменти, които са покрити за период от една година от датата на продажба. Гаранционното покритие приключва, когато продуктът стане неизползваем поради причини, различни от дефекти в изработката или материала.

Как да получите гаранционно обслужване

Ако вашият продукт се повреди можете да го върнете на търговеца,от който сте го закупили.Той от своя страна ще го предаде на дистрибутора на UNIOR за Вашата страна.

Какво ще направим , за да коригираме проблемите

Гаранционни продукти , за които е установено, че са дефектни поради некачествена изработка или материали ще бъдат ремонтирани или заменени, по преценка на UNIOR, и се връщат без заплащане.

Какво не се прокрива

Повреди, дължащи се на неправилна употреба, злоупотреба или нормално износване не са обхванати от тази гаранция. UNIOR не носи отговорност за случайни или закономерни щети.

Как местните закони са свързани с гаранцията

Някои райони не позволяват изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, поради което горното ограничение или изключение може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава определени права, като може да имате и други права, които варират от една държава в друга.

Друга гаранция не се прилага

Тази доживотна гаранция е единствената и изключителна гаранция за UNIOR продуктите. Никой служител, агент, дилър, или друго лице, не е упълномощен да променя тази гаранция или да направи някоя друга гаранция от името на UNIOR.

Изпълнение на доживотната гаранция

UNIOR предлага цялостна доживотна гаранция за поддръжка на продукти, закупени под марката UNIOR.

В случай, че имате проблем с вашия UNIOR продукт поради дефект в материалите или лоша изработка, ние ще се опитаме да се справим с проблема в съответствие с нашата печатна гаранционна карта възможно най-бързо.

Нормално износване:

Обикновено нашите инструменти се използват в най-трудните условия. При тези условия и с течение на времето, UNIOR продуктите могат да получат нормално износване и изискват обслужване, което не се покрива от доживотната гаранция. За много от нашите продукти предлагаме резервни части за максимизиране на живота на нашите инструменти, особено за пневматични и измервателни инструменти. Пълна информация можете да намерите на нашия уебсайт ** www.uniortools.com ** или вашият местен дистрибутор ще се радва да ви помогне.

Дефекти в материалите или изработката:

Нашият опит показва, че ако един продукт, се повреди преждевременно поради производствен дефект в материалите или изработката, по принцип ще го направи много рано в жизнения си цикъл , често при първи или втори път използване. Когато се върнат за проверка, тези продукти обикновено все още е в като в ново състояние и показват много малки признаци на употреба Не е обичайно продукт, който е произведен с дефект, да оцелее при нормална употреба за продължителен период от време. Продукти, върнати за гаранционна проверка след месеци или години на непрекъсната надеждна услуга рядко се срещат с производствен дефект, недостатъка обикновено се дължи на износване. В такива случаи средствата не са обхванати от доживотната гаранция.