Правни бележки

Copyright Unior d.d. Всички права са запазена.
Съдържанието и илюстациите на уеб сайта и всичките негови страници са собственост на компанията Unior и не трябва да се копират или дистрибутират по никакъв начин, освен за некомерсиални нужди(където трябва да съдържат всички известия за авторското право) Компанията Unior ще направи всичко възможно за да осигури , че информацията на нейната страница е правилна и е актуална, но компанията не носи никаква отговорност за възможни грешки с достъпа до страници, за възможна неправилна информация или за възможни повреди резултат от неправилна информация. Също така запазва правото си да променя всякакво съдържание на тези страници, без предварително предупреждение. Компанията Unior събира e-mail адреси и друга лична информация на нейния уеб сайт за изпращане на електронни новини и запитвания.Kомпанията Unior гарантира, че събраната информация ще бъде използвана само за тази цели.