Поддръжка

Unior гарантира постоянно обучение на продавачите на ръчни инструменти на Unior, осигурени от експерти от различни области. Всеки продавач може да получи сертификат, който доказва, че е квалифициран да продава ръчни инструменти на Unior.

"Техническа поддръжка: Инструменти за велосипеди - <a href=""mailto:bike@unior.si""> bike@unior.si Инструменти за мотоциклети - ** <a href=""mailto:moto@unior.s""> moto@unior.s i ** Автомобилни инструменти - <a href=""mailto:auto@unior.si""> auto@unior.si