Поддръжка

Unior гарантира постоянно обучение на продавачите на ръчни инструменти на Unior, осигурени от експерти от различни области. Всеки продавач може да получи сертификат, който доказва, че е квалифициран да продава ръчни инструменти на Unior.

"Техническа поддръжка:
Инструменти за велосипеди - <a href=""mailto:[email protected]""> [email protected]
Инструменти за мотоциклети - ** <a href=""mailto:[email protected]""> [email protected] i **
Автомобилни инструменти - <a href=""mailto:[email protected]""> [email protected]