УНИОР продавница

  • За да им обезбедиме на нашите клиенти точно планирање на набавките за малопродажните места, развиена е посебна програма Xpace
  • Тоа е програма наменета за виртуелна дистрибуција на производите на трговците.
  • Тоа ни овозможува да го процениме потребниот простор на трговецот при изложување на избраниот асортиман на производите.