Клучеви со крцкалка

  • Долготрајност

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Безбедно сечење

    Со нивното специјално безбедно сечење, клучевите спречуваат оштетување на аглите и ивиците на навртките и нитните со дистрибуирање на силата подеднакво на површината настрана од надворешните линии на нитната или главата на навртката наместо директно на ивиците.
  • Иновативен дизајн

    Префинетиот дизајн овозможува Униор клучевите да гарантираат точен и ефикасен пренос на сила кон главите на навртките и завртките.