Клешти за работа на висина

  • ЕДНОСТАВНО ЕФИКАСНО РЕШЕНИЈА

    Работење на височини вклучува високо ниво на ризик, така што ништо не може да се остави на случајност. Униор - синоним за висококвалитетни рачни алатки, претставува линија на алатки специјално прилагодени за работа на височина, со цел да се избегнат опасните падови.
  • ВИСОКО-КВАЛИТЕТНИ АЛАТКИ ЗА БЕЗБЕДНА РАБОТА НА ВОДОВИ

    Алатите за работа на висина се стандардни алати опремени со точки за прицврстување.Прицврстените алати зналително ја зголемуваат безбедноста на работното место.
  • Висока прецизност

    Алатките на Униор за работа на височини се дизајнирани да ги сочуваат основните функции на алатот, ергономијата и корисноста или да ги намалат до најмала можна мера.