Sets 100 years

Socket set 1/2" in metal box, anniversary - 190BI6P9-ANNIV.

SKU: 628306, Dimensions: , Quantity: 9

Set of tools in metal box, anniversary - 933-ANNIV.

SKU: 628310, Dimensions: , Quantity: 18

Set of wrenches in SOS tool tray, anniversary - 964/ANNIV.1

SKU: 628317, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 23

Set of tools in SOS tool tray, anniversary - 964/ANNIV.3

SKU: 628323, Dimensions: , Quantity: 10

Set of tools in metal box, anniversary - 20/10-ANNIV.

SKU: 628304, Dimensions: , Quantity: 2

Set of tools in bag, anniversary - D100-ANNIV.

SKU: 628298, Dimensions: , Quantity: 3

Set of tools in metal box, anniversary - 20/9-ANNIV.

SKU: 628301, Dimensions: , Quantity: 5

Set of tools in wooden box, anniversary - 20/7-ANNIV.

SKU: 626433, Dimensions: , Quantity: 4

  • Mirë se vini në katalogun më të fundit të mjeteve UNIOR vegla!
  • Së bashku me linjën standarde të mjeteve UNIOR paraqesim dy grupe të reja: mjeteve pneumatike dhe mjetet e biçikletave