Inbus kyç

Set of hex wrenches - 220/3-SET

SKU: 629440, Dimensions: 1.5, 2, 2.5, 3, Quantity: 4

Hex profileTool sets

Set of hex wrenches - 220/3-SET

SKU: 629441, Dimensions: 3/64", 1/20", 1/16", Quantity: 3

Hex profileTool sets

Set of hex wrenches, long type - 220/3L-SET

SKU: 629442, Dimensions: 1.5, 2, 2.5, 3, Quantity: 4

Hex profileTool sets

Set of hex wrenches, long type - 220/3L-SET

SKU: 629443, Dimensions: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", Quantity: 4

Hex profileTool sets

Set of ball-end hex wrenches - 220/3S-SET

SKU: 629444, Dimensions: 1.5, 2, 2.5, 3, Quantity: 4

Ball-end hex profileTool sets

Set of wrenches with TX profile and hole - 220/7TX-SET

SKU: 629446, Dimensions: TR 9, TR 10, TR 15, Quantity: 3

TX profileTool sets

Set of wrenches with TX profile - 220/7TXN-SET

SKU: 629447, Dimensions: TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, Quantity: 6

TX profileTool sets

Set imbus me T-dorezë, TX profil në kuti kartoni - 193TXCB

SKU: 608880, Dimensions: TX 6 - TX 45, Quantity: 10

Tool sets

Set imbus me T-dorezë në kuti kartoni - 193TXCS

SKU: 607888, Dimensions: TX 10 - TX 45, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus T-dorezë në kuti kartoni - 193HXCB

SKU: 608879, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 10

Tool sets

Set imbus me T-dorezë në kuti kartoni - 193HXCS

SKU: 607890, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus T-dorezë për kënde në kuti kartoni - 193HXSCS

SKU: 609337, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus , në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimensions: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Quantity: 0

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601061, Dimensions: 3 - 19, Quantity: 10

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601059, Dimensions: 3 - 14, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus , ne qese plastike - 220/3PB

SKU: 601057, Dimensions: 3 - 10, Quantity: 6

Tool sets

Set imbus , në kuti plastike - 220/3PH

SKU: 607852, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus i gjatë, në kuti plastike - 220/3LPH

SKU: 608533, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus i gjatë, në kuti plastike - 220/3LPB2

SKU: 610915, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus për kënde, në kuti plastike - 220/3SPH

SKU: 607853, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus për kënde, në kuti plastike - 220/3SPB1

SKU: 610916, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus i gjatë për kënde, në kuti plastike - 220/3SLPH

SKU: 608534, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Bëje i çelësin gjashtëkëndësh për klip plastike - 220/3PH

SKU: 617079, Dimensions: 1.5 - 12, Quantity: 10

Tool sets
  • Gjatë jetëgjatësi

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Prerë siguria

    Me prerje të tyre të veçanta të sigurisë, celes të parandaluar dëmtimin e qoshet dhe buzë e vida dhe arra me shpërndarjen e forcës në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen larg nga linjat e jashtme të arrë ose vidhos kokën në vend të drejtpërdrejt në skajet.
  • Formë inovative

    Shtet-e-artit të dizajnit bën kyçe UNIOR garantojë një transferim të saktë dhe efikas të forcës ndaj krerëve vidë dhe arra.