Inbus kyç

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimensions: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Quantity: 0

Sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601061, Dimensions: 3 - 19, Quantity: 10

Sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601059, Dimensions: 3 - 14, Quantity: 8

Sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601057, Dimensions: 3 - 10, Quantity: 6

Sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në klip plastike - 220/3PH

SKU: 607852, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Sets

Bëje e celes me profil TX në klip plastike - 220/7TXPH

SKU: 613089, Dimensions: TR 9 - TR 40, Quantity: 8

Sets

Bëje i çelësin gjashtëkëndësh për klip plastike - 220/3PH

SKU: 617079, Dimensions: 1.5 - 12, Quantity: 10

Sets

Bëje e celes me profil TX në klip plastike - 220/7TXNPH

SKU: 617077, Dimensions: TX 9 - TX 40, Quantity: 8

Sets

Set of T-handle hex wrenches in carton box - 193HXCS1

SKU: 625169, Dimensions: 2.5 - 8, Quantity: 6

Sets
  • Gjatë jetëgjatësi

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Prerë siguria

    Me prerje të tyre të veçanta të sigurisë, celes të parandaluar dëmtimin e qoshet dhe buzë e vida dhe arra me shpërndarjen e forcës në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen larg nga linjat e jashtme të arrë ose vidhos kokën në vend të drejtpërdrejt në skajet.
  • Formë inovative

    Shtet-e-artit të dizajnit bën kyçe UNIOR garantojë një transferim të saktë dhe efikas të forcës ndaj krerëve vidë dhe arra.