celes shtrëngojë

Set of ratchet combination wrenches in a bag - 160/2CT

SKU: 627001, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 6

Sets

Set of flexible ratchet combination wrenches in a bag - 161/2CT

SKU: 627002, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 6

Sets
  • Gjatë jetëgjatësi

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Prerë siguria

    Me prerje të tyre të veçanta të sigurisë, celes të parandaluar dëmtimin e qoshet dhe buzë e vida dhe arra me shpërndarjen e forcës në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqen larg nga linjat e jashtme të arrë ose vidhos kokën në vend të drejtpërdrejt në skajet.
  • Formë inovative

    Shtet-e-artit të dizajnit bën kyçe UNIOR garantojë një transferim të saktë dhe efikas të forcës ndaj krerëve vidë dhe arra.