vendos mjet

Set mjetesh MX Pro Kit - 3700MX PROKIT

SKU: 628977, Dimensions: , Quantity: 99

Komplet mjetesh për hidraulikë, bazë - 1013C

SKU: 628822, Dimensions: , Quantity: 28

Tool sets

Komplet I veglave - 1000A

SKU: 608140, Dimensions: - , Quantity: 167

Tool sets

Komplet I veglave - 1000AC

SKU: 604577, Dimensions: - , Quantity: 21

Tool setsInsulated

Komplet I veglave - 1000AD

SKU: 611884, Dimensions: - , Quantity: 62

Tool setsInsulated

Komplet I veglave - 1000B

SKU: 608141, Dimensions: - , Quantity: 184

Tool sets

Komplet I veglave - 1000S

SKU: 609329, Dimensions: - , Quantity: 51

Tool sets

Komplet I veglave - 1000T

SKU: 609330, Dimensions: - , Quantity: 53

Tool setsInsulated

Mjeti vendosur në mjet valixhe - 971/3VDE

SKU: 612548, Dimensions: - , Quantity: 62

Tool sets

Mjeti vendosur në mjet valixhe - 971/1BI

SKU: 608540, Dimensions: - , Quantity: 51

Vendosur Mjeti VDE në mjet valixhe - 971/2VDE

SKU: 608541, Dimensions: - , Quantity: 53

Tool sets

Mjeti vendosur me mjet kuti 912/5 - 932

SKU: 601994, Dimensions: - , Quantity: 136

Mjeti vendosur me mjet kuti 912/5 - 930

SKU: 601996, Dimensions: - , Quantity: 80

Mjeti vendosur në qese lëkure artificiale - 902/2

SKU: 601968, Dimensions: - , Quantity: 14

Mjet i vendosur BI në qese - 905BI

SKU: 620105, Dimensions: - , Quantity: 13

Tool sets

Mjet i vendosur CR në qese - 905CR

SKU: 620106, Dimensions: - , Quantity: 13

Tool sets

Komplet e mjeteve të dorës në SOS mjet tabaka - 1011A

SKU: 621397, Dimensions: - , Quantity: 317

Tool sets

Komplet e mjeteve të dorës në SOS mjet tabaka - 1011B

SKU: 621398, Dimensions: - , Quantity: 184

Tool sets

Vendosur mjet - 1000D

SKU: 608143, Dimensions: - , Quantity: 145

Tool sets

Mjet i vendosur me mjet kuti 912/5 - 931

SKU: 601995, Dimensions: - , Quantity: 111

Grup i mjeteve në SOS mjet tabaka - 1011D

SKU: 623928, Dimensions: - , Quantity: 230

Tool sets

Set premium për shërbimin kompjuterik - 1016B

SKU: 627012, Dimensions: TX 6 - 150, Quantity: 39

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600105, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600106, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600107, Dimensions: 6 - 41, Quantity: 13

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 611018, Dimensions: 6 - 27, Quantity: 10

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 605531, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Tool setsWrenches

Grupe fund të hapur e kyçe në kuti kartoni - 110/1CS

SKU: 602844, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe në qese - 110/1CT

SKU: 615465, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool setsWrenches

Grupe fund të hapur e kyçe në petë plastike - 110/1PB

SKU: 600108, Dimensions: 6 - 17, Quantity: 6

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe në petë plastike - 110/1PB

SKU: 600109, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe qëndrim metalike - 110/1MS

SKU: 605528, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe qëndrim metalike - 110/1MS

SKU: 605532, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Tool sets

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni IBEX - 129/1CB

SKU: 611776, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 12

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe IBEX në kuti kartoni - 129/1CS

SKU: 611775, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 8

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 600541, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 600542, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 600543, Dimensions: 6 - 41, Quantity: 13

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 603674, Dimensions: 6 - 27, Quantity: 10

Tool sets

Grupe e celesave te mbyllure në kuti kartoni - 182/2ACB

SKU: 612568, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 11

Tool sets

Bëje i kompensuar celes të hapur unazë në qese - 183/2CT

SKU: 615467, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 6

Tool sets

Grupe e celesave te mbyllure në kuti kartoni - 183/2CB

SKU: 612985, Dimensions: 8 - 22, Quantity: 6

Tool sets

Grupe e celesave te mbyllure në kuti kartoni - 183/2CB

SKU: 612986, Dimensions: 8 - 32, Quantity: 9

Tool sets

Bëje i celes fiksohem në thes - 255/2CT

SKU: 615156, Dimensions: - , Quantity: 9

Tool sets

Grupe I kyçe kuti me tuba në kuti kartoni - 215/2CB

SKU: 600710, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 14

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimensions: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Quantity: 0

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601061, Dimensions: 3 - 19, Quantity: 10

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601059, Dimensions: 3 - 14, Quantity: 8

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601057, Dimensions: 3 - 10, Quantity: 6

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në klip plastike - 220/3PH

SKU: 607852, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Bëje i çelësin gjashtëkëndësh për klip plastike - 220/3PH

SKU: 617079, Dimensions: 1.5 - 12, Quantity: 10

Tool sets

Prizë dhe bite grup 1/4 " - 188BI6P36

SKU: 621407, Dimensions: - , Quantity: 36

Tool sets

Prizë vendosur 1/2 "në kuti plastike - 190-6P17

SKU: 622022, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 17

Tool sets

Prizë vendosur 1/2 "në kuti plastike - 190BI6P17

SKU: 622023, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 17

Tool sets

Set prizë 1/2" në kuti metalike - 190BI12P15

SKU: 627205, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 15

Tool sets

Grupe i bazat ndikimit 3/8 "në kuti plastike - 231/4PB1

SKU: 612506, Dimensions: 15 - 30, Quantity: 10

Tool sets

Grupe i bazat ndikimit 3/8 "në kuti plastike - 231/4PB2

SKU: 612507, Dimensions: 15 - 30, Quantity: 10

Tool sets

Grupe i bazat ndikimit 3/8 "në kuti plastike - 231/4PB3

SKU: 612508, Dimensions: 17 - 24, Quantity: 12

Tool sets

Dana vendosur në kuti kartoni - 402A

SKU: 617818, Dimensions: - , Quantity: 3

Tool sets

Dana vendosur në kuti kartoni - 402B

SKU: 617933, Dimensions: - , Quantity: 3

Tool sets

??? - 406/1BIST

SKU: 621854, Dimensions: 406/1BI-180(6x), Quantity: 6

Tool setsDana

Bëje i unaza Dana në thes - 539/1PCT

SKU: 616736, Dimensions: - , Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539PLUS/1DPCT

SKU: 621623, Dimensions: 3 - 10 - 140, Quantity: 4

Tool setsDana

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539PLUS/1DPCT

SKU: 621624, Dimensions: 10 - 25 - 140, Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539PLUS/1DPCT

SKU: 621625, Dimensions: 19 - 60 - 180, Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539PLUS/1DPCT

SKU: 621626, Dimensions: 40 - 100 - 220, Quantity: 4

Tool sets

endosur i Dana elektronike në qese - 403A

SKU: 620212, Dimensions: - , Quantity: 6

Tool sets

Bëje e kacavida TBI - 606CS5TBI

SKU: 616320, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Bëje e kacavida CR - 606CS5CR

SKU: 617017, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI - 607CS5TBI

SKU: 611985, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool setsScrewdrivers

Vendosur e kacavida TBI - 607CS7TBI

SKU: 611986, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI - 609CS5TBI

SKU: 611987, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI në kuti plastike - 607PB8TBI

SKU: 621445, Dimensions: - , Quantity: 8

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI në kuti plastike - 607PB9TBI

SKU: 621419, Dimensions: - , Quantity: 9

Tool sets

Vendosur e kacavida CR - 607B5CR

SKU: 617021, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida CR - 607CS7CR

SKU: 617026, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Vendosur e kacavida NI - 607B5NI

SKU: 617037, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida NI - 606B5NI

SKU: 617033, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI - 608CS5TBI

SKU: 612326, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida CR - 608CS5CR

SKU: 617028, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida CR - 609CS7CR

SKU: 617030, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Vendosur e kacavida NI - 608CS5NI

SKU: 617041, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI me profilin TX - 621CS7TBI

SKU: 612300, Dimensions: TX 10 - TX 40, Quantity: 7

Tool sets

Vendosur e kacavida TBI me profilin TX dhe vrimë - 621/1CS7TBI

SKU: 612308, Dimensions: TR 10 - TR 40, Quantity: 7

Tool sets

Vendosur e kacavida CR me TX profilin - 621CS7CR

SKU: 617031, Dimensions: TX 10 - TX 40, Quantity: 7

Tool sets

Bite e vendosura në kuti plastike - 6776PB21

SKU: 621650, Dimensions: - , Quantity: 21

Tool sets

set I Bitcave - 6778FBS1

SKU: 624050, Dimensions: - , Quantity: 10

Tool sets

set I Bitcave - 6778FBS2

SKU: 624051, Dimensions: - , Quantity: 11

Tool sets
  • Për Fillestar dhe profesionistët

    Përcakton përmbajnë lloje të ndryshme të Kyç , Dana, kacavida, fotografi, çekiç, grushta, Daltë dhe mjete të tjera të bëjë për një të vini të shkëlqyer për miri, mjeshtrit të ekspertëve dhe zgjedhjen e duhur për fillestar.
  • Përbërja zgjuar

    Përbërja e grupe të ndryshme është i bazuar në një bashkëpunim të vazhdueshëm me përdoruesit e lokale profesionale të mjeteve UNIOR. Përcakton gati të marrë parasysh kërkesat e fushave të veçanta të veprimtarisë dhe të përfaqësojnë të cilësisë, të ndjeshme dhe me kosto atraktive përzgjedhje mjet.
  • Zgjedhja e thjeshtë

    Grupe të mjeteve tipike në terren të lidhura lehtësuar përzgjedhjen dhe blerjen e instrumenteve të veçanta që ju duhet dhe të përdorni në punën tuaj. Inxhinier elektrik , mekanikë auto, piktorë e automjeteve, teknikë kompjuterike dhe shumë profesionistë