vendos mjet

Set i veglave MX Pro Kit - 3700MX PROKIT

SKU: 628977, Dimensions: , Quantity: 107

Set I veglave bazë për hidraulikë - 1013C

SKU: 628822, Dimensions: , Quantity: 29

Tool sets

Set i veglave - 1000A

SKU: 608140, Dimensions: - , Quantity: 167

Tool sets

Set i veglave - 1000AC

SKU: 604577, Dimensions: - , Quantity: 21

Tool setsInsulated

Set i veglave - 1000AD

SKU: 611884, Dimensions: - , Quantity: 62

Tool setsInsulated

Set i veglave - 1000B

SKU: 608141, Dimensions: - , Quantity: 184

Tool sets

Set i veglave - 1000S

SKU: 609329, Dimensions: - , Quantity: 51

Tool sets

Set i veglave - 1000T

SKU: 609330, Dimensions: - , Quantity: 53

Tool setsInsulated

Set i veglave në valixhe - 971/3VDE

SKU: 612548, Dimensions: - , Quantity: 62

Tool sets

Set i veglave në valixhe - 971/1BI

SKU: 608540, Dimensions: - , Quantity: 51

Set i veglave VDE në valixhe - 971/2VDE

SKU: 608541, Dimensions: - , Quantity: 53

Tool sets

Set veglash në kuti metali 912/5 - 932

SKU: 601994, Dimensions: - , Quantity: 135

Set veglash në kuti metali 912/6 - 930

SKU: 601996, Dimensions: - , Quantity: 80

Set veglash në çantë lëkure - 902/2

SKU: 601968, Dimensions: - , Quantity: 14

Set veglash BI në çantë - 905BI

SKU: 620105, Dimensions: - , Quantity: 13

Tool sets

Set veglash CR në çantë - 905CR

SKU: 620106, Dimensions: - , Quantity: 13

Tool sets

Set i çelsave 1/2" në SOS sirtar - 911N6P21

SKU: 619470, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 21

Tool sets

Set i çelsave 1/2" në SOS sirtar - 911N12P21

SKU: 619471, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 21

Tool sets

Komplet veglash me karrocë veglash 940EV6 - 1011A

SKU: 621397, Dimensions: - , Quantity: 317

Tool sets

Komplet veglash me karrocë veglash 940EV6 - 1011B

SKU: 621398, Dimensions: - , Quantity: 184

Tool sets

Set i veglave - 1000D

SKU: 608143, Dimensions: - , Quantity: 145

Tool sets

Set veglash në kuti metali 912/5 - 931

SKU: 601995, Dimensions: - , Quantity: 111

Set i veglave të dorës në SOS sirtar - 1011D

SKU: 623928, Dimensions: - , Quantity: 230

Tool sets

Set i veglave premium për servisimin e kompjuterëve - 1016B

SKU: 627012, Dimensions: TX 6 - 150, Quantity: 39

Set i çelsave të hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600105, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600106, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 600107, Dimensions: 6 - 41, Quantity: 13

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 611018, Dimensions: 6 - 27, Quantity: 10

Tool setsWrenches

Grupe te celsave te hapur në kuti kartoni - 110/1CB

SKU: 605531, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Tool setsWrenches

Set I çelsave të hapur në kuti kartoni - 110/1CS

SKU: 602844, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Set i çelsave të hapur në çantë - 110/1CT

SKU: 615465, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool setsWrenches

Set i çelsave të hapur në qese plastike - 110/1PB

SKU: 600108, Dimensions: 6 - 17, Quantity: 6

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe në petë plastike - 110/1PB

SKU: 600109, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Set i çelsave të hapur në mbajtëse metalike - 110/1MS

SKU: 605528, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool sets

Grupe fund të hapur e kyçe qëndrim metalike - 110/1MS

SKU: 605532, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Quantity: 12

Tool sets

Set i çelsave të hapur, ELEKTRIKË - 114/2PB

SKU: 619287, Dimensions: 3.2 - 14, Quantity: 15

Tool sets

Set i çelsave të kombinuar në kuti kartoni IBEX - 129/1CB

SKU: 611776, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 12

Tool sets

Set i çelsave të kombinuar në kuti kartoni IBEX - 129/1CS

SKU: 611775, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 8

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 600542, Dimensions: 6 - 32, Quantity: 12

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 600543, Dimensions: 6 - 41, Quantity: 13

Tool sets

Grupe te celesave te mbyllure në kuti kartoni - 180/1CB

SKU: 603674, Dimensions: 6 - 27, Quantity: 10

Tool sets

Set i çelsave unazor të hapur,në cantë - 183/2CT

SKU: 615467, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 6

Tool sets

Set i çelsave unazor të hapur,në kuti kartoni - 183/2CB

SKU: 612985, Dimensions: 8 - 22, Quantity: 6

Tool sets

Grupe e celesave te mbyllure në kuti kartoni - 183/2CB

SKU: 612986, Dimensions: 8 - 32, Quantity: 9

Tool sets

Çelës i kombinuar me shtrënguese,në kuti kartoni - 160/2CB

SKU: 622463, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 7

Çelës i kombinuar me shtrënguese,në çantë - 160/2CT

SKU: 627001, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 6

Tool sets

Set i çelsave me grep, në çantë - 255/2CT

SKU: 615156, Dimensions: 30 - 115, Quantity: 9

Tool sets

Set i çelsave me nyje të dyanëshme, në çantë - 202/1CT

SKU: 615472, Dimensions: 8 - 22, Quantity: 8

Tool sets

Set i çelësave gypor të dyanshëm në kuti kartoni - 176CB

SKU: 609130, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 16

Tool sets

Set i çelësave gidore të dyfishtë në kuti kartoni - 176CB

SKU: 609131, Dimensions: 8 - 32, Quantity: 22

Tool sets

Set i çelsave gypor të dyanshëm në kuti kartoni - 177CB

SKU: 609100, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 16

Tool sets

Set i çelsave gypor të dyanshëm në kuti kartoni - 176CS6

SKU: 620581, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 6

Tool sets

Set i çelsave gypor të dyanshëm në kuti kartoni - 177CS6

SKU: 620583, Dimensions: 8 - 19, Quantity: 6

Tool sets

Set i çelsave gypor të dyanshëm në kuti kartoni - 177CS11

SKU: 620584, Dimensions: 8 - 24, Quantity: 11

Tool sets

Set i çelsave dyanësor, në kuti kartoni - 216/1CB

SKU: 615252, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus me T-dorezë, TX profil në kuti kartoni - 193TXCB

SKU: 608880, Dimensions: TX 6 - TX 45, Quantity: 10

Tool sets

Set imbus me T-dorezë në kuti kartoni - 193TXCS

SKU: 607888, Dimensions: TX 10 - TX 45, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus T-dorezë në kuti kartoni - 193HXCB

SKU: 608879, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 10

Tool sets

Set imbus me T-dorezë në kuti kartoni - 193HXCS

SKU: 607890, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus T-dorezë për kënde në kuti kartoni - 193HXSCS

SKU: 609337, Dimensions: 2.5 - 10, Quantity: 7

Tool sets

Set imbus , në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në kuti plastike - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimensions: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Quantity: 0

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601061, Dimensions: 3 - 19, Quantity: 10

Tool sets

Gjashtëkëndësh kyç vendosur në petë plastike - 220/3PB

SKU: 601059, Dimensions: 3 - 14, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus , ne qese plastike - 220/3PB

SKU: 601057, Dimensions: 3 - 10, Quantity: 6

Tool sets

Set imbus , në kuti plastike - 220/3PH

SKU: 607852, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus i gjatë, në kuti plastike - 220/3LPH

SKU: 608533, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus i gjatë, në kuti plastike - 220/3LPB2

SKU: 610915, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus për kënde, në kuti plastike - 220/3SPH

SKU: 607853, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus për kënde, në kuti plastike - 220/3SPB1

SKU: 610916, Dimensions: 2 - 10, Quantity: 8

Tool sets

Set imbus i gjatë për kënde, në kuti plastike - 220/3SLPH

SKU: 608534, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Bëje i çelësin gjashtëkëndësh për klip plastike - 220/3PH

SKU: 617079, Dimensions: 1.5 - 12, Quantity: 10

Tool sets

Set of ball-end hex wrenches on plastic clip - 220/3SPH-US

SKU: 626769, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set of hex wrenches, long type on plastic clip - 220/3LPH-US

SKU: 626770, Dimensions: 1.5 - 10, Quantity: 9

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188BI

SKU: 611996, Dimensions: 4 - 13, Quantity: 16

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188B

SKU: 615150, Dimensions: - , Quantity: 44

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188C

SKU: 615151, Dimensions: - , Quantity: 33

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188BI12P16

SKU: 617118, Dimensions: 4 - 13, Quantity: 16

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188BI6P16INCH

SKU: 619413, Dimensions: 3/16" - 9/16", Quantity: 16

Tool sets

Set i çelsave 1/4" në kuti metali - 188BI12P16INCH

SKU: 619414, Dimensions: 3/16" - 9/16", Quantity: 16

Tool sets

Set i çelsave 1/4" me bitsa në kuti metali - 188BI6P36

SKU: 621407, Dimensions: - , Quantity: 36

Tool sets

Set i çelsave 1/4",në mbajtës - 188H6P12

SKU: 622628, Dimensions: 4 - 13, Quantity: 13

Tool sets

Set i çelsave të gjatë 1/4",në mbajtës - 188H6LP9

SKU: 622629, Dimensions: 4 - 13, Quantity: 10

Tool sets

Set i çelsave 3/8", në kuti metali - 239A

SKU: 612509, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 24

Tool sets

Set i çelsave 3/8", në kuti metali - 239C

SKU: 613072, Dimensions: - , Quantity: 30

Tool sets

Set i çelsave 3/8", në kuti metali - 239D

SKU: 613073, Dimensions: - , Quantity: 30

Tool sets

Set i çelsave 3/8", në kuti metali - 239A12P24

SKU: 617117, Dimensions: 6 - 22, Quantity: 24

Tool sets

Set çelsave, 6 këndësh 1/2" në kuti metali - 190BI6P24

SKU: 611939, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 24

Tool sets

Set gidore 1/2 " në kuti metalike - 190BI12P24

SKU: 611941, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 24

Tool sets

Set çelsave, 6 këndësh 1/2" në kuti metali - 190BI6P23

SKU: 612779, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 23

Tool sets

Set gidore 1/2 " në kuti metalike - 190BI12P23

SKU: 615327, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 23

Tool sets

Set gidore 1/2 " në kuti metalike - 190BI12P23IN

SKU: 611943, Dimensions: 3/8" - 1.1/4", Quantity: 23

Tool sets

Set çelsave, 6 këndësh 1/2" në kuti metali - 190BI6P22IN

SKU: 615180, Dimensions: 5/16" - 1.1/4", Quantity: 22

Tool sets

Set i çelsave TX 1/2" në kuti metali - 190BITX1P22

SKU: 611945, Dimensions: - , Quantity: 22

Tool sets

Set i çelsave HX 1/2" ,në kuti metali - 190BIHX1P20

SKU: 611946, Dimensions: - , Quantity: 20

Tool sets

Set çelsave, 6 këndësh 1/2" në kuti plastike - 190BI6P28

SKU: 612162, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 28

Tool sets

Set I çelsave 1/2" TX profil në kuti metali - 192/12

SKU: 603657, Dimensions: TX 20 - TX 60, Quantity: 9

Tool sets

Set i çelsave imbus 1/2" ne kuti metali - 192/14

SKU: 607064, Dimensions: 5 - 17, Quantity: 9

Tool sets

Set imbus 1/2 ZX profil ne kuti plastike - 192/15

SKU: 617125, Dimensions: - , Quantity: 10

Tool sets

Set i çelsave imbus i gjate HXL - 192/16

SKU: 619416, Dimensions: 5 -14, Quantity: 7

Tool sets

Set i çelsave TX profil i gjate ne kuti plastike - 192/17

SKU: 619417, Dimensions: TX 20 - TX 50, Quantity: 7

Tool sets

Set i çelsave 1/2" në kuti plastike - 190-6P17

SKU: 622022, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 17

Tool sets

Set çelsave, 6 këndësh 1/2" në kuti plastike - 190BI6P17

SKU: 622023, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 17

Tool sets

Set imbus 1/2" ne kuti metali - 192/14INCH

SKU: 621759, Dimensions: 3/16" - 3/4", Quantity: 8

Tool sets

Set çelsave 1/2" me mbajtës - 190H12P15IN

SKU: 622634, Dimensions: 3/8" - 1.1/4", Quantity: 15

Tool sets

Set çelsave 1/2" me mbajtës - 190H12P15

SKU: 622635, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 15

Tool sets

Set i çelsave të gjatë 1/2" me mbajtës - 190H12LP7

SKU: 622636, Dimensions: 13 - 24, Quantity: 7

Tool sets

Set çelsave, 12 këndësh 1/2" në kuti metali - 190BI12P15

SKU: 627205, Dimensions: 10 - 32, Quantity: 15

Tool sets

Set çelsave 3/4" në kuti metali - 197MB1

SKU: 602742, Dimensions: 22 - 46, Quantity: 14

Tool sets

Set çelsave 3/4" në kuti metali - 197MB2

SKU: 600954, Dimensions: 22 - 50, Quantity: 14

Tool sets

Set çelsave 3/4" me inç në kuti metali - 197MB3

SKU: 617119, Dimensions: 7/8" - 1.7/8", Quantity: 14

Tool sets

Set çelsave 3/4" në kuti metali - 197MB4

SKU: 619927, Dimensions: 22 - 55, Quantity: 15

Tool sets

Set i çelsave 1" , në kuti metali - 199MB1

SKU: 603095, Dimensions: 46 - 80, Quantity: 12

Tool sets

Set i çelsave impakte 1/2", në kuti plastike - 231/4PB1

SKU: 612506, Dimensions: 15 - 30, Quantity: 10

Tool sets

Set i çelsave impakte 1/2", në kuti plastike - 231/4PB2

SKU: 612507, Dimensions: 15 - 30, Quantity: 10

Tool sets

Set i çelsave impakte 1/2", në kuti plastike - 231/4PB3

SKU: 612508, Dimensions: 17 - 24, Quantity: 12

Tool sets

Set i çelsave impakt 3/4" , në kuti plastike - 232PB1

SKU: 621459, Dimensions: 24 - 36, Quantity: 7

Tool sets

Set i danave në kuti kartoni - 402A

SKU: 617818, Dimensions: - , Quantity: 3

Tool sets

Set i danave të siguresave,në çantë - 539/1PCT

SKU: 616736, Dimensions: 85 - 140/300, Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539/1PCT

SKU: 621623, Dimensions: 3 - 13/140, Quantity: 4

Tool setsDana

Set i danve të siguresave PLUS,në çantë - 539/1PCT

SKU: 621624, Dimensions: 10 - 25/140, Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539/1PCT

SKU: 621625, Dimensions: 19 - 60/180, Quantity: 4

Tool sets

Grupe i unaza Dana PLUS ne qese - 539/1PCT

SKU: 621626, Dimensions: 40 - 100/220, Quantity: 4

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti kartoni - 606CS5TBI

SKU: 616320, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash CR,në kuti kartoni - 606CS5CR

SKU: 617017, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti kartoni - 607CS7TBI

SKU: 611986, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti kartoni - 609CS5TBI

SKU: 611987, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti plastike - 607PB8TBI

SKU: 621445, Dimensions: - , Quantity: 8

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti plastike - 607PB9TBI

SKU: 621419, Dimensions: - , Quantity: 9

Tool sets

Set kaçavidash CR,në kuti kartoni - 607B5CR

SKU: 617021, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash CR,në kuti kartoni - 607CS7CR

SKU: 617026, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash NI,në kuti kartoni - 607B5NI

SKU: 617037, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash NI,në kuti kartoni - 606B5NI

SKU: 617033, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash TBI,në kuti kartoni - 608CS5TBI

SKU: 612326, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash CR,në kuti kartoni - 608CS5CR

SKU: 617028, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash CR,në kuti kartoni - 609CS7CR

SKU: 617030, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash NI,në kuti kartoni - 608CS5NI

SKU: 617041, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set kaçavidash TBI me TX profil në kuti kartoni - 621CS7TBI

SKU: 612300, Dimensions: TX 10 - TX 40, Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidave CR me TX profil në kurti kartoni - 621CS7CR

SKU: 617031, Dimensions: TX 10 - TX 40, Quantity: 7

Tool sets

Set i çelsave të thethësisë me dorezë CR - 629CS7CR

SKU: 617032, Dimensions: 6 - 17, Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash elektronike,në kuti kartoni - 607CS7E

SKU: 620960, Dimensions: - , Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash elektronike me TX profil në kuti kartoni - 621CS7E

SKU: 620961, Dimensions: TX 6 - TX 20, Quantity: 7

Tool sets

Set kaçavidash elektronike,në kuti kartoni - 608CS5E

SKU: 620962, Dimensions: - , Quantity: 5

Tool sets

Set i bitsa,në kuti plastike - 6776PB21

SKU: 621650, Dimensions: - , Quantity: 21

Tool sets
  • Për Fillestar dhe profesionistët

    Përcakton përmbajnë lloje të ndryshme të Kyç , Dana, kacavida, fotografi, çekiç, grushta, Daltë dhe mjete të tjera të bëjë për një të vini të shkëlqyer për miri, mjeshtrit të ekspertëve dhe zgjedhjen e duhur për fillestar.
  • Përbërja zgjuar

    Përbërja e grupe të ndryshme është i bazuar në një bashkëpunim të vazhdueshëm me përdoruesit e lokale profesionale të mjeteve UNIOR. Përcakton gati të marrë parasysh kërkesat e fushave të veçanta të veprimtarisë dhe të përfaqësojnë të cilësisë, të ndjeshme dhe me kosto atraktive përzgjedhje mjet.
  • Zgjedhja e thjeshtë

    Grupe të mjeteve tipike në terren të lidhura lehtësuar përzgjedhjen dhe blerjen e instrumenteve të veçanta që ju duhet dhe të përdorni në punën tuaj. Inxhinier elektrik , mekanikë auto, piktorë e automjeteve, teknikë kompjuterike dhe shumë profesionistë