Our Values

Multidisciplinary approach to development

Unior is always considering users' needs when developing tools. By constant improvement of materials, new ergonomic solutions and the consideration of all safety aspects, the company has for decades proved to be the true partner of professional tool users. Unior is constantly monitoring the needs of professional users and consequently developing functional novelties - in compliance with the latest standards and trends on the international market. Original solutions assure excellent functionality, ergonomics provides more comfort at work and safety elements prevent injuries. Work is done faster and easier when using Unior tools.  The development of tools for different purposes is based on computer modelling that is performed with the help of the most sophisticated computer programmes. The team of highly experienced specialists for individual fields participates in the development programme.

Vegla me kualitet te verifikuar

Veglat e dorës Unior janë në përputhje me standardet evropiane dhe globale të cilësisë. Unior po përpiqet të sigurojë cilësi të lartë të veglave të dorës gjithashtu si një anëtar CEO i autorizuar plotësisht (Komiteti Evropian i Mjeteve). Unior ishte ndër prodhuesit e parë të veglave të dorës në Evropë që mori çertifikatën e cilësisë ISO 9001, për zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e veglave të dorës, llamarina për veglat e dorës dhe përpunimin mekanik të pjesëve të falsifikimit.

Veglat Unior janë në përputhje me standardin DIN. Që nga viti 1991, veglat për të punuar në tension deri në 1000V mbajnë me krenari edhe çertifikatën VDE, të lëshuar nga Instituti VDE- "Pruf und Zertifizierungsinstitut" nga Offenbach në Gjermani.

Unior ndjek modelin e ekselencës EFQM. Të gjithë punonjësit janë të angazhuar në proceset e krijimit të përmirësimeve të cilësisë dhe të mësuarit nga njëri-tjetri. Duke siguruar cilësinë, Unior bashkëpunon me furnitorët, blerësit dhe partnerët e tjerë.

Industrial marketing

Own development, modern production lines, computer- controlled technology of recognized partners (Mori Seki, Miyano, Daewoo and others) together with the innovatively planned and flexible processes assure the top quality of production.

Unior's global expertise and the use of excellent machines and other equipment are engaged in all key phases; from mechanical and thermal processing to surface processing and protection of cold forging.

Environment management

Unior company takes into great account environmental protection, when it goes to production processes. Therefore, we have established an environmental management system that is in accordance with the requirements of the international standard ISO 14001. It deals with different aspects: environmental protection, emergency procedures and safety at work.

The program of environment management includes reducing the consumption of resources, improves productivity of its technological processes and reduce negative environmental impacts.