555.2/9
#title#
Kodtežina-- prazen stolpec -- 
60523655
* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.
  • Siguran rez

    Dizajnirane za siguran i precizan rez kroz čelični lim, za betonsku armaturu, žicu, kablove i PVC cevi, ali i za orezivanje grana u voćnjacima, vinogradima, linija različitih Uniorovih makaza dokazuje svoje prednosti u širokom opsegu primene za profesionalne korisnike kao i za amatere.
  • Vrhunski kvalitet čelika

    Izrađene od vrhunskog ugljeničnog čelika, Uniorove makaze imaju kovane čeljusti, rezne ivice induktivno kaljene, solidno izolovane drške, kao i efikasnu površinsku zašitu.
  • Ojačana i poboljšana sečiva

    Sa perfektno poboljšanim sečivima možete postići velike rezultate uz minimalni napor!