Pravne napomene

Autorsko pravo Unior d.d. Sva prava zadržana. Sadržaj i slike objavljeni na sajtu i svim povezanim stranicama su vlasništvo UNIOR-a i ne smeju se kopirati ili reprodukovati na bilo koji način, osim u komercijalne svrhe (gde treba da sadrže sva obaveštenja o autorskim pravima). UNIOR će se truditi da sve informacije na stranicama budu ažurne i tačne, ali kompanija neće snositi nikakvu odgovornost za eventualne prekide u radu sajta, za bilo kakve netačne informacije, ili za bilo kakvu štetu izazvanu netačnim ili nepotpunim informacijama. Takođe zadržava pravo da promeni bilo koji sadržaj na sajtu, bez prethodnog obaveštenja. UNIOR će prikupljati e-mail adrese i druge lične podatke na svojoj web stranici u svrhu slanja obaveštenja i upita. Kompanija garantuje da će tako prikupljeni podaci biti isključivo korišćeni za internu upotrebu UNIOR-a i da neće biti prosleđeni drugim fizičkim i pravnim licima, niti će se koristiti u bilo koje druge svrhe.