Warranty

Unior d.d. garantuje za sve nedostatake u materijalu i izradi za sve svoje alate. Ako su alati ispravno korišćeni i u skladu sa namenom, biće popravljeni ili zamenjeni besplatno, kada se dostavi odgovarajuća dokumentacija. Garancija se ne odnosi na alate koji su modifikovani bez Uniorove saglasnosti, upotrebljavani pogrešno, za operacije za koje nisu proizvedeni ili oštećeni na bilo koji drugi način. Garancija nije primenljiva kod eventualnih povreda rukovaoca, nastalih kao posledica upotrebe ovih alata.

Za više informacija molimo da se obratite na našu e-mail addresu: [email protected].

Unior garancija

Uvereni u izuzetan kvalitet, za UNIOR alate obezbeđujemo trajnu garanciju. Ukoliko bi se Vaš alat bilo kada pokvario usled nedostataka u izradi ili materijalima, mi ćemo bez nadoknade zameniti ili popraviti takav alat.

Šta je pokriveno UNIOR trajnom garancijom

UNIOR alati imaju garanciju da se isporučuju bez greški u materijalu i izradi.

Koliko dugo traje garancija

Ova garancija traje koliko i životni vek UNIOR alata, osim za pneumatske alate i merne alate, koji su pokriveni garancijom u roku od dve godine od datuma kupovine. Garancija se završava u onom trenutku kada alat postane neupotrebljiv iz nekih drugih razloga, koji ne obuhvataju greške u materijalu i izradi.

Kako ostvariti pravo na popravku ili zamenu u garantnom roku

Ako se Vaš Unior alat pokvari ili primetite neko oštećenje na njemu, možete ga vratiti na mestu na kome ste ga kupili ili se možete obratiti direktno glavnom uvozniku i distributeru za Srbiju UNIOR TEOS ALATI.

Šta ćemo mi uraditi da otklonimo problem

Reklamirani UNIOR alati biće pregledani od strane ovlašćenih, stručnih i obučenih lica u kontroli kvaliteta. Ukoliko se utvrdi da su oštećenja nastala usled greški u materijalu ili izradi, takvi alati biće popravljeni ili zamenjeni novim i vraćeni korisniku bez ikakve nadoknade.

Šta nije pokriveno UNIOR trajnom garancijom

UNIOR garancijom nisu obuhvaćena oštećenja alata nastala usled: nepravilne upotrebe, upotrebe za operacije za koje alat nije predviđen, neovlašćenih popravki i/ili prepravki alata, dotrajalosti i habanja usled normalne upotrebe. UNIOR ne odgovara za bilo kakva slučajna ili posledična oštećenja, nastala nepažnjom korisnika.

Kako lokalni zakoni utiču na UNIOR garanciju

Ova garancija Vam daje određena prava, a možete imati i druga prava, koja variraju od države do države, u skladu sa zakonodavstvom.

Nije prihvatljiva niti primeljiva ni jedna druga vrsta garancije

Ova UNIOR trajna garancija je jedina i isključiva garancija za UNIOR proizvode. Ni jedan zaposleni, prodajni agent, diler ili bilo koja druga osoba, nije ovlašćen da menja uslove garancije ili daje neku drugu vrstu garancije u ime UNIORa.

Primena UNIOR trajne garancije

UNIOR nudi sveobuhvatnu trajnu garanciju svojih proizvoda u cilju podrške kupovini proizvoda UNIOR robne marke.

U slučaju da imate problem sa Vašim UNIOR alatom usled greške u materijalu ili izradi, mi ćemo rešiti problem u skladu sa uslovima garantnog roka, što je brže moguće.

NORMALNO TROŠENJE I HABANJE ALATA:

UNIOR alati se obično koriste u najzahtevnijim uslovima. Pod takvim uslovima i tokom vremena, UNIOR alati mogu da podlegnu normalnom trošenju i habanju, i može biti potrebno servisiranje koje nije obuhvaćeno uslovima trajne garancije. Za veliki broj proizvoda nudimo rezervne delove, koji mogu da maksimiziraju upotrebni vek vaših alata, posebno pneumatskih i mernih alata. Svi detalji su dostupni na našem web sajtu www.uniortools.com a možete potražiti pomoć i od lokalnog distributera.

GREŠKE U MATERIJALU ILI IZRADI:

Naše iskustvo je pokazalo sledeće: ukoliko neki proizvod ima grešku u materijalu ili izradi, to će se pokazati veoma brzo - obično pri prvoj ili drugoj upotrebi alata. Kada se takvi alati reklamiraju i vrate na pregled i kontrolu ono što je uočljivo je da su u pitanju generalno novi alati sa veoma malo znakova upotrebe i korišćenja. Za alat koji ima grešku u materijalu i izradi nije uobičajeno da "preživi" duži period upotrebe u zahtevnim uslovima profesionalnog korišćenja. Proizvodi koji se reklamiraju pozivom na uslove garancije nakon nekoliko meseci ili čak godina upotrebe, obično imaju problem sa habanjem i istrošenošću. U takvim slučajevima ne mogu se primeniti uslovi trajne garancije.