Garancija

Unior d.d. garancija za nagrađivanje grešaka u materijalu i izradi svih naših alata. Ako su alati ispravno korišćeni, oni će biti popravljeni ili zamenjeni besplatno, kada se dostavi odgovarajuća dokumentacija. Garancija se ne odnosi na alate koji su modifikovani bez Uniorovog pristanka, zloupotrebljeni su ili oštećeni na bilo koji drugi način. Garancija se ne može izvršiti za bilo kakve povrede uzrokovane upotrebom ovih alata.

Za više informacija pišite nam na našu e-mail adresu [email protected] .

Unior garancija

Vjerujemo u kvalitetu svojih proizvoda toliko da nudimo UNIOR doživotno jamstvo. Ako ikad dođe do kvara vašeg alata zbog loše izrade ili materijala, besplatno ćemo vam popraviti ili zamijeniti alat.

Šta pokriva garancija

Garantujemo da su upotrebljeni materijali, kao i način izrade Unior alata, bez nedostataka.

Trajanje garancije

Garancija traje tijeko cijelog životnog vijeka Unior alata, osim pneumatskih i mjernih alata, koji su pokriveni na razdoblje od jedne godine od dana prodaje. Jamstvo završava kad proizvod postane neupotrebljiv iz razloga koji nisu povezani sa materijalom ili načinom izrade.

Kako doći do usluge

Ako Vaš alat postane neispravan, vratite ga distributeru kod kojeg ste ga kupili, a on će ga proslijediti glavnom distributeru Uniora za Vašu zemlju.

Što ćemo učiniti kako bi popravili Vaš problem

Alati pod jamstvom, za koje se utvrdi da su neispravni zbog materijala ili načina izrade, bit će popravljeni ili zamijenjeni te vraćeni bez ikakvog računa.

Što jamstvo ne pokriva

Pogreške nastale zbog zlouporabe, zlostavljanja ili uobičajenog trošenja alata nisu pokriveni ovim jamstvom. UNIOR nije odgovoran ni za kakve slučajne ili posljedične štete.

Kako lokalni zakoni utječu na jamstvo

Neke države ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, stoga se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na Vas. Ovo jamstvo Vam daje određena prava, a možete imati i druga prava, koja se razlikuju od države do države ili od zemlje do zemlje.

Ni jedno drugo ekspresno jamstvo ne vrijedi

Ovo doživotno jamstvo je jedino i isključivo jamstvo za UNIOR proizvode. Ni jedan zaposlenik, agent, zastupnik ili druga osoba nije ovlaštena za promjenu ovog jamstva ili bilo kojeg drugog jamstva u ime UNIOR-a.

Izvršavanje UNIOR doživotnog jamstva

UNIOR nudi sveobuhvatno doživotno jamstvo kao podršku proizvodima kupljenim pod UNIOR brendom.

U slučaju da imate problema s UNIOR proizvodima zbog oštećenja materijala ili nekvalitetne izrade, pokušat ćemo riješiti problem u skadu s našim tiskanim jamstvom najbrže što možemo.

UOBIČAJENO TROŠENJE ALATA:

Obično se naši alati koriste u najzahtjevnijim uslovima. U ovim uslovima i tokom vremena, UNIOR proizvodi mogu imati normalno habanje i zahtevati servisiranje, što nije pokriveno doživotnom garancijom. Za mnoge od naših proizvoda nudimo rezervne dijelove za maksimalan vijek trajanja naših alata, a to se posebno odnosi na pneumatske i mjerne alate. Svi detalji su dostupni na našoj web stranici ** www.uniortools.com ** ili će vaš lokalni distributer sa zadovoljstvom pomoći.

NEDOSTACI MATERIJALA ILI NAČINA IZRADE:

Prema našem iskustvu, ako je proizvod neispravan zbog materijala ili načina izrade, to se uočava već na početku njegovog korištenja, često kod prve ili druge upotrebe. Alati koji se vraćaju na uvid u UNIOR, su najčešće gotovo novi i pokazuju vrlo male znakove korištenja. Neuobičajeno je da se proizvod sa greškom može koristiti kroz duži vremenski period. Proizvodi koji se na uvid šalju nakon mjeseci ili godina neprekidnog pouzdanog korištenja, rijetko su zaista neispravni. Najčešće se radi o ispravnim alatima koji su istrošeni. Takvi alati nisu pokriveni doživotnim jamstvom.