Pravne napomene

Copyright Unior d.d. Sva prava pridržana.
Sadržaji i ilustrativni materijali objavljeni na web stranicama i na svim povezanim stranicama su vlasništvo kompanije Unior i ne smiju se kopirati ili distribuirati na bilo koji način, osim u nekomercijalne svrhe (gdje bi trebali sadržavati sva upozorenja o autorskim pravima). Kompanija Unior će se potruditi da informacije na svojim stranicama budu tačne i ažurne, ali kompanija neće prihvatiti nikakvu odgovornost za moguće greške u vezi sa dostupnosti stranica, za moguće netačne informacije, ili za moguće štete nastale zbog ove netačne informacije. Također zadržava pravo izmjene bilo kojeg sadržaja na ovim stranicama bez prethodne najave. Kompanija Unior će prikupljati e-mail adrese i druge lične podatke na svojoj web stranici u svrhu slanja e-vijesti i upita. Kompanija Unior garantuje da će se dobijeni podaci koristiti isključivo za potrebe kompanije Unior i neće se otkrivati ​​drugim fizičkim i fizičkim licima ili koristiti u druge svrhe.