Pritisnite

Vesti, saopštenja za javnost, sponzorski poslovi, reference i informacije o kompletnom vizuelnom identitetu kompanije su objavljeni ovde. Mi nastojimo da informišemo o novostima u vremenu i da efikasno komuniciramo sa raznovrsnom javnošću koja je povezana sa našom firmom.

Za sva dodatna pojašnjenja ili odgovore koje niste mogli pronaći na našoj web stranici, kontaktirajte naše Odjeljenje za korporativne komunikacije.

Rosana ŠUC RAVNIČAN

Odeljenje za korporativne komunikacije

T: 03 75 78 145

F: 03 57 62 766

E: [email protected]

Službena web stranica: http://www.unior.com/en/staff/press