Tool sets

Set of open end wrenches in carton box - 110/1CB

SKU: 603715, Dimensions: , Količina: 13

Open end

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 605531, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Open end

Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji - 110/1CS

SKU: 602844, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Open end

Ključevi viljuškasti u torbici - 110/1CT

SKU: 615465, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Open end

Garnitura viljuškastih ključeva u plastičnom etuiu - 110/1PB

SKU: 600108, Dimensions: 6 - 17, Količina: 6

Open end

Ključevi viljuškasti u plastičnoj futroli - 110/1PB

SKU: 600109, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Open end

Garnitura viljuškastih ključeva u metalnoj kutiji - 110/1MS

SKU: 605528, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

Open end

Ključevi viljuškasti na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605532, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Open end

Ključevi viljuškasti, mali, za električare u garnituri - 114/2PB

SKU: 619287, Dimensions: 3.2 - 14, Količina: 15

Open end

Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CB

SKU: 611019, Dimensions: 8 - 22, Količina: 10

Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CB

SKU: 611020, Dimensions: 10 - 30, Količina: 12

Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CB

SKU: 600383, Dimensions: 6 - 22, Količina: 17

Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CB

SKU: 600384, Dimensions: 6 - 32, Količina: 26

Ključevi viljuškasto-okasti, dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CS

SKU: 603709, Dimensions: 8 - 19, Količina: 8

Ključevi viljuškasto-okasti, dugi u torbici - 120/1CT

SKU: 615475, Dimensions: 8 - 22, Količina: 8

Ključevi viljuškasto-okasti, dugi na metalnom stalku - 120/1MS

SKU: 605537, Dimensions: 6 - 22, Količina: 17

Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji - 120/1CB

SKU: 619398, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Količina: 16

Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji - 125/1CS

SKU: 603711, Dimensions: 8 - 19, Količina: 8

Garnitura kratkih viljuškasto okastih ključeva u etuiu - 125/1CT

SKU: 615478, Dimensions: 8 - 22, Količina: 8

Ključevi viljuškasto-okasti na metalnom stalku - 125/1MS

SKU: 605539, Dimensions: 6 - 22, Količina: 17

Ključevi viljuškasto-okasti u torbici - 125/1CT

SKU: 625675, Dimensions: 6 - 32, Količina: 26

Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj kutiji - 129/1CB

SKU: 611776, Dimensions: 8 - 24, Količina: 12

Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj kutiji - 129/1CS

SKU: 611775, Dimensions: 8 - 19, Količina: 8

Garnitura okastih ključeva u kartonski kutiji - 180/1CS

SKU: 602845, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Ring

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600541, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Ring

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600542, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

Ring

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600543, Dimensions: 6 - 41, Količina: 13

Ring

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 603674, Dimensions: 6 - 27, Količina: 10

Ring

Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku - 180/1MS

SKU: 605545, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

Ring

Ključevi okasti ravni u kartonskoj kutiji - 182/2ACB

SKU: 612568, Dimensions: 6 - 32, Količina: 11

Ključevi okasti otvoreni u torbici - 183/2CT

SKU: 615467, Dimensions: 8 - 24, Količina: 6

Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj kutiji - 183/2CB

SKU: 612985, Dimensions: 8 - 22, Količina: 6

Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj kutiji - 183/2CB

SKU: 612986, Dimensions: 8 - 32, Količina: 9

Ključevi okasti izolirani u garnituri - 180/2VDEDPCB

SKU: 612677, Dimensions: 10 - 24, Količina: 10

Insulated

Set of ratchet ombination wrenches in carton box - 160/2CB

SKU: 622463, Dimensions: 8 - 19, Količina: 7

Ključevi okasti sa račnom u kartonskoj kutiji - 170/2CB

SKU: 623082, Dimensions: 6 - 19, Količina: 6

Ključevi viljuškasto-okasti s račnom u kartonskoj kutiji - 160/2CS

SKU: 623709, Dimensions: 8 - 19, Količina: 6

Set viljuškastih ključeva s prstenom u torbici - 160/2CT

SKU: 627001, Dimensions: 8 - 19, Količina: 6

Set zglobnih ključeva s prstenom u torbici - 161/2CT

SKU: 627002, Dimensions: 8 - 19, Količina: 6

Ključevi s nosom u torbici - 255/2CT

SKU: 615156, Dimensions: 30 - 115, Količina: 9

Ključevi nasadni, zglobni u torbici - 202/1CT

SKU: 615472, Dimensions: 8 - 22, Količina: 8

Ključevi nasadni, zglobni u kartonskoj kutiji - 176CB

SKU: 609130, Dimensions: 8 - 24, Količina: 16

Ključevi nasadni, zglobni u kartonskoj kutiji - 176CB

SKU: 609131, Dimensions: 8 - 32, Količina: 22

Ključevi nasadni, dvostrani u kartonskoj kutiji - 176CS6

SKU: 620581, Dimensions: 8 - 19, Količina: 6

Ključevi nasadni u garnituri - 176CS11

SKU: 620582, Dimensions: 8 - 24, Količina: 11

Ključevi nasadni, dvostrani, dvanaesterokutni u garnituri - 177CS6

SKU: 620583, Dimensions: 8 - 19, Količina: 6

Ključevi nasadni dvanaestokuti u garnituri - 177CS11

SKU: 620584, Dimensions: 8 - 24, Količina: 11

Ključevi cjevasti u kartonskoj kutiji - 215/2CB

SKU: 600710, Dimensions: 6 - 32, Količina: 14

Ključevi cjevasti kovani u kartonskoj kutiji - 216/1CB

SKU: 615252, Dimensions: 6 - 22, Količina: 9

Ključevi Torx sa T-ručicom u kartonskoj kutiji - 193TXCB

SKU: 608880, Dimensions: TX 6 - TX 45, Količina: 10

Hex & Torx wrenches

Ključevi Torx sa T-ručicom u kartonskoj kutiji - 193TXCS

SKU: 607888, Dimensions: TX 10 - TX 45, Količina: 7

Hex & Torx wrenches

Ključevi imbus u plastičnoj kutiji - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimensions: 2 - 10, Količina: 8

Hex & Torx wrenches

Ključevi imbus u plastičnoj kutiji - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimensions: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Količina: 0

Hex & Torx wrenches

Ključevi imbus u plastičnoj futroli - 220/3PB

SKU: 601057, Dimensions: 3 - 10, Količina: 6

Hex & Torx wrenches

Ključevi imbus dugi na plastičnom stalku - 220/3LPH

SKU: 617082, Dimensions: 1/16" - 3/8", Količina: 9

Hex & Torx wrenches
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Dizajn koji u sebi sjedinjuje sve prednosti tehničkih zahtjeva i umjetničkog izraza garancira preciznost i efikasan prijenos snage za odvijanje vijaka i matica.