Okasti ključevi

Ključevi okasti u plastičnoj futroli - 180/1PB

SKU: 600544, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonski kutiji - 180/1CS

SKU: 602845, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600541, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600542, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 600543, Dimensions: 6 - 41, Količina: 13

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj kutiji - 180/1CB

SKU: 603674, Dimensions: 6 - 27, Količina: 10

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku - 180/1MS

SKU: 605545, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

RingTool sets

Ključevi okasti ravni u kartonskoj kutiji - 182/2ACB

SKU: 612568, Dimensions: 6 - 32, Količina: 11

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni u torbici - 183/2CT

SKU: 615467, Dimensions: 8 - 24, Količina: 6

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj kutiji - 183/2CB

SKU: 612985, Dimensions: 8 - 22, Količina: 6

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj kutiji - 183/2CB

SKU: 612986, Dimensions: 8 - 32, Količina: 9

Tool sets

Ključevi okasti izolirani u garnituri - 180/2VDEDPCB

SKU: 612677, Dimensions: 10 - 24, Količina: 10

Tool setsInsulated
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Dizajn koji u sebi sjedinjuje sve prednosti tehničkih zahtjeva i umjetničkog izraza garancira preciznost i efikasan prijenos snage za odvijanje vijaka i matica.