Tipke za sigurnu radnu visinu

  • VELIKO EFIKASNA REŠENJA

    Rad na visini podrazumeva visok nivo rizika, tako da se ništa ne može prepustiti slučaju. Unior - sinonim za visokokvalitetne ručne alate, predstavlja liniju alata posebno prilagođenih za rad na visini kako bi se izbjegli opasni padovi.
  • KVALITETNI ALATI ZA SIGURAN RAD NA VISINAMA

    Alat za visinu rada standardni je alat s nadogradnjom - mogućnost priveza. Povezani alat značajno poboljšava sigurnost posla.
  • Visoka preciznost

    Uniorovi alati za rad na visini su dizajnirani da sačuvaju osnovne funkcije alata, ergonomiju i korisnost, ili da ih smanje u najmanjoj mogućoj meri.