KLJUČ VILJUŠKASTI

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600105, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600106, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600107, Dimensions: 6 - 41, Količina: 13

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 611018, Dimensions: 6 - 27, Količina: 10

Sets

Set of open end wrenches in carton box - 110/1CB

SKU: 603715, Dimensions: , Količina: 13

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 605531, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Sets

Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji - 110/1CS

SKU: 602844, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Sets

Ključevi viljuškasti u torbici - 110/1CT

SKU: 615465, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u plastičnom etuiu - 110/1PB

SKU: 600108, Dimensions: 6 - 17, Količina: 6

Sets

Ključevi viljuškasti u plastičnoj futroli - 110/1PB

SKU: 600109, Dimensions: 6 - 22, Količina: 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u metalnoj kutiji - 110/1MS

SKU: 605528, Dimensions: 6 - 32, Količina: 12

Sets

Ključevi viljuškasti na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605532, Dimensions: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Sets

Ključevi viljuškasti, mali, za električare u garnituri - 114/2PB

SKU: 619287, Dimensions: 3.2 - 14, Količina: 15

Sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Dizajn koji u sebi sjedinjuje sve prednosti tehničkih zahtjeva i umjetničkog izraza garancira preciznost i efikasan prijenos snage za odvijanje vijaka i matica.