Materials

Pozdanost bez habanja
Kada se radi o alatima, kao što su na primjer kliješta i kliješta za cijevi, koji treba da izdrže visoka opterećenja, veoma su važna svojstva kao što su visoka zatezna čvrstoća, odgovarajuća žilavost materijala sa većom elastičnošću i najmanjom mogućem osjetljivosti na pukotine . Ove zahtjeve odlično zadovoljava Premium hrom-vanadijum čelik, legirani alatni čelik sa manganom, hromom, silicijumom i ugljenikom. Alati izrađeni od ovog čelika imaju dug vijek trajanja i odličan su izbor za dugogodišnju upotrebu.

Legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC

 • 0.60% mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0.60% hroma za manju osetljivost na pukotine i veću zateznu čvrstoću
 • 0,30 % silicijuma za veću elastičnost
 • 0,35% ugljenika za odgovarajuću čvrstoću alata

Ključevi i kliješta za cijevi od hrom-vanaidjum čelika sa dodatnim legirajućim elementima za poboljšane karakteristike imaju određeni ergonomski oblik, sigurni su za upotrebu i sada sa većom otpornošću na habanje

Odlične prefiormanse pri prijenosu velikih obrtnih momenata
Manja osjetljivost na pukotine je naročito važna za alate kao što su nasadni ključevi. Alatni čelik sa većim sadržajem hroma i mangana garantuje veću zateznu čvrstoću. Odgovarajući sadržaj ugljenika istovremeno osigurava odgovarajuću čvrstoću alata. Premium Flex hrom-vanadijum čelik, legirani alatni čelik sa manganom, hromom i ugljenikom, omogućava redizajn alata koji može izdržati velike obrtne momente.

Legirani alatni čelik 25CrMo4, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC

 • 0,75% mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 1,00% hroma za manju osetljivost na pukotine i veću zateznu čvrstoću
 • 0,35% ugljenika za odgovarajuću čvrstoću alata

Alati napravljeni od visokokvalitetnog hrom-vanadijum čelika sa većim sadržajem odabranih legiranih elemenata sada mogu biti još bolje prilagođeni specifičnim upotrebama, zbog njihove otpornosti na velike obrtne momente i odgovarajuću snagu.

Trajnost
Pouzdanost, sigurnost i dug vijek trajanja ručnih alata kao što su odvijači, zavise istovremeno i od elastičnosti i čvrstoće njihovih "osovina". Proizvedeni su od specijalno legiranog alatnog čelika za veće čvrstoće. Sadržaj molibdena u alatnom čeliku Premium Hard hrom-vanadijum čelik osigurava veću izdržljivost, zateznu čvrstoću i duktilnost, dok povećani sadržaj silicijuma obezbeđuje veću elastičnost i manju osjetljivost na pukotine. Odgovarajuća čvrstoća i otpornost na habanje postižu se sa odgovarajućim sadržajem ugljenika.

Specijalno legirani alatni ćelik 73MoV52, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC

 • 0.60% mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 1,15 % silicijuma za veću elastičnost i manju osjetljivost na pukotine
 • 0,70% ugljenika za odgovarajuću čvrstoću i otpornost na habanje

Hladno kovani čelik visokokvalitetnih karakteristika osigurava da profili sada imaju još dugotrajnu čvrstoću, sa osobinama izuzetne tvrdoće.

Za optimalno prijajanje i snagu rezanja
Čelik sa srednjim sadržajem ugljenika je posebno pogodan za kliješta zahvaljujući ugradnji odabranih legiranih elemenata. Zajedno sa tvrdoćom, koja se postiže indukcijskim kaljenjem, ova svojstva materijala omogućavaju izuzetnu čvrstoću stezanja. Kliješta od različitih poboljšanih čelika imaju odgovarajuću tvrdoću i veću zateznu čvrstoću, zbog većeg sadržaja ugljenika. Mangan takođe doprinosi poboljšanju, jer povećava duktilnost materijala. Silikon se koristi za poboljšanje elastičnosti materijala, dok hrom smanjuje podložnost pucanju.

Legirani alatni čelik C45E, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC i standardom EN 10083-1

 • 0,45 % ugljenika za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,70 % mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,30 % silicijuma za veću elastičnost
 • 0,30 % hroma za manju osjetljivost na pucanje i veću zateznu čvrstoću

Kliješta sa optimalnim, induktivno kaljenim čeljustima odlikuju se odličnim karakteristikama za stezanje, izvanrednim držanjem i fleksibilnim spojevima.

Legirani alatni čelik C60E, u skaldu sa direktivom EU 2000/53/EC i standardom EN 10083-2

 • 0,60 % ugljenika za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,70 % mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,30 % silicijuma za veću elastičnost

Kvalitet dizajna i proizvodnje visokokvalitetnih čeličnih kliješta sa posebnim osobinama osigurava efikasno presjecanje tvrde žice

Efikasnost i izdržljivost pod značajnim opterećenjem i deformacijom
Konstrukcioni i alatni čelici imaju posebna svojstva koja garantuju njihovu odgovarajuću tvrdoću, duktilnost i elastičnost, kao što je potrebno za alate kao što su izvlakači, čekići i stege, koji su izloženi snažnoj sili tokom udaranja i stezanja. Čelici sa srednjim sadržajem ugljenika, koji se koriste da bi alati imali veći sadržaj ugljenika, imaju značajno bolju izdržljivošću. Pogodan sadržaj mangana povećava zateznu čvrstoću i duktilnost materijala, što je posebno važno pri uslovima velikih opterećenja. Sadržaj hroma smanjuje osetljivost na pukotine, dok sadržaj silcijuma povećava elastičnost materijala alata izloženih snažnim silama.

Srednje-ugljenični konstrukcijski čelik C45R, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC i standardom EN 10083-2

 • 0,45 % ugljenika za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,70 % mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,35 % hroma za veću zateznu čvrstoću i manju osetljivost na stvaranje pukotina
 • 0,20 % silicijuma za veću elastičnost

Čekić
Čelik veće zatezne čvrstoće smanjuje mogućnost nastajanja novih pukotina na udarnim površinama.

Izvlakač
Alat izrađen od legure čekika sa visokim sadržajem ugljenika, koji može izdržati velike sile prilikom izvlačenja. Visokokvalitetni materijali i tehnologija proizvodnje osiguravaju snagu i izdržljivost.

Jednostavno rezanje
Pored ugljenika, mangana, silikona i hroma, ovaj specijalni ugljenični čelik takođe sadrži vanadijum, koji znatno poboljšava karakteristike i izdržljivost alata pri opterećenjima. Kliješta izrađena od ovog čelika dokazuju odličnu efikasnost, čak i kada se koriste za sečenje najtežih žica. Veliki sadržaj ugljenika rezultira većom zateznom čvrstoćom materijala i povećanom izdržljivošću. Poboljšanja nakon induktivnog procesa kaljenja proizvela su izuzetno visoku tvrdoću čeljusti kliješta.

Specijalni ugljenično-konstrukcijski čelik, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC i standardom EN 10058.

 • 0,80 % ugljenika za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,70 % mangana za veću zateznu čvrstoću i žilavost
 • 0,30 % silicijuma za veću elastičnost
 • 0,25 % hroma za veću zateznu čvrstoću i manju osetljivost na stvaranje pukotina
Kliješta SHARK
Ova robusna i jaka kliješta izrađena su od visokokvalitetnog materijala posebnog sastava i imaju izuzetno fleksibilne globove-spojeve; njihova najznačajnija karakteristika je mogućnost da preseku čak i najtvrđe žice. Karakteriše ih izvanredna snaga.
Odlične mehaničke karakteristike
UNIOR kolica za alat i radni stolovi su dizajnirani tako da su alati u njima pregledni i dostupni, njihovo odlaganje je efikasano i sigurno. Kolica za alate i radni stolovi su izrađeni od hladno valjanog lima visokog kvaliteta. Karakteristike hladno valjanog lima su glatke površine i poboljšana tolerancija debljine. Visokokvalitetni lim i konstrukcijske mogućnosti, kao što je optimalno ojačanje najsloženijih delova, obezbeđuju veću stabilnost.
Dostupnost alata kao misija
Visokokvalitetni čelični lim je osnovni materijal koji se koristi za police, kutije i ostali pribor koji se koristi za čuvanje, pristup i efikasno rukovanje alatom. Oprema za radionice i slični proizvodi su stabilni, čvrsti i izdržljivi, kako bi osigurali jednostavnu dostupnost alata. Pored kvaliteta, odlikuju se i dobro dizajniranim konstrukcionim rešenjima koja ih čine izuzetno pogodim za upotrebu.
Kompatibilno sa ljudima i životnom sredinom
Unior proizvodi su zaštićeni od korozije. Primenjene su visokokvalitetne ekološke epoksidne boje. Ove boje su ekološki prihvatljive, ne sadrže teške metale i mogu ih bezbjedno koristiti ljudi, što potvrđuje akreditacija od strane Međunarodnog instituta za javno zdravlje. Boja se nanosi u debljini od 90 mikrona, čime se obezbeđuju odlične mehaničke karakteristike i izuzetna otpornost na vremenske uticaje