Sveobuhvatni objekti

Kompletan razvojni ciklus

Unior zadovoljava visoka očekivanja korisnika svojih proizvoda osiguravajući sveobuhvatni, multidiscipliarni pristup svom rastu.

Unior u svom vlasništvu posjeduje željezaru i pogon za kovanje, a stalnim investiranjem u vlastiti razvoj, moderniziranjem proizvodnje i u unapređenjem kontrole kvalitete u svim fazama - od ulaznog materijala do gotovog proizvoda - osigurava vrhunske performanse svojih proizvoda.

1. Odlivci sa odličnim karakteristikama

Kao suvlasnik Željezare Štore, dobro poznate po visokokvalitetnim čeličnim odljevcima, Unior ima odgovarajuću kontrolu kvalitete nad materijalima koji ulaze u proces proizvodnje. Krom-vanadij čelik, od kojeg se izrađuju i kovani dijelovi i ručni alati, odlikuje se velikom tvrdoćom i dugim vijekom trajanja gotovih proizvoda. Važan dio razvoja ujedno su i dodana poboljšanja materijala koja osiguravaju još višu kvalitetu alata i drugih Unior proizvoda.

2. Razvoj računara

Unior razvija svoje alate u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika. Unapređivanjem materijala, novim ergonomskim riješenjima i aspektima sigurnosti upotrebe, Unior je već desetljećima pravi izbor svih profesionalnih korisnika alata.
U razvoju proizvoda, Uniorovi stručnjaci koriste različite kompjuterske simulacije kao što je simulacija kovanja i protoka materijala s programom DEFORM te program VERACAD za simulaciju proizvodnje valjkastih segmenata i kovanja alata. U razvoju gotovih proizvoda, Unior koristi najnovije softverske alate u području CAD projektiranja i dizajna te Solid Works Professional softver za modeliranje alata.

3. Fleksibilni proizvodni procesi

Unior alati izrađuju se na najnovijim, kompjuterski kontroliranim strojevima za termičku, mehaničku i površinsku obradu materijala i zaštitu proizvoda.

4. Mehanička obrada materijala

Strojevi za kutno rezanje i odgovarajući alati omogućuju odgovarajuće rezanje pod kutem i oblikovanje različitih unutrašnjih i vanjskih profila. Obrada različitih proizvoda postupkom uklanjanja materijala (bušenje, narezivanje navoja, glodanje, struganje i slično) provodi se korištenjem modernih CNC strojeva.

5. Obrada lima

Uniorova tehnologija osigurava kvalitetno kružno zavarivanje MAG postupkom do promjera od 300 mm, dok ekscentrične i hidraulične preše (do 160 tona) omogućuju potrebne transformacije lima. Proces savijanja vrši se uz pomoć CNC Salvagnini strojeva, koji koriste robotiziranu tehnologiju i robotsku stanicu za zavarivanje koja omogućuje kvalitetan i dugotrajan var kod montaže kolica.

6. Prerada termičkog materijala

Obrada kaljenjem izvodi se u zaštićenoj atmosferi koja spriječava dekarbonizaciju površinskog sloja. Odgovarajuća tvrdoća pojedinih dijelova osigurava se indukcijskim kaljenjem.

7. Zaštita površine materijala

Niklovanje, fromiranje i fosfatiranje vrši se na automatskim, kompjuterski kontroliranim i ekološkim modernim proizvodnim linijama.

8. Ergonomski oblik

može se postići oblaganjem dijela alata s jednim ili više slojeva plastičnog materijala u različitim bojama. Također, za alat koji se koristi pod visokim naponom osigurana je dvoslojna izolaciona zaštita odgovarajućim plastičnim materijalima.