Препратки

trek Trek Bicycle Corporation е голяма компания за велосипеди и продукти за колоездене. Unior е главният доставчик на Trek за тяхната Trek Certified Service програма.

giant Giant Manufacturing Co. Ltd. e тайванска компания за велосподи която е най-голямата в света. Униор е техният доставчик на инструменти на много пазари по света.

decathlon Decathlon е френски търговец на спортни стоки, най-големият в света. Unior е най-важният доставчик на инструменти на Decathlon за сервизи и вериги за търговия на дребно