Преса

Новини, информация за пресата, детайли за спонсорство, справки и информация за пълната визуална идентичност на компанията са публикувани тук. Ние се стремим да информираме относно нови разработки навреме и ефекисно да комуникираме с разнообрана аудитория, която е свързана по някакъв начин с нашата компания. За всякакви допълнителни справки или отговори които не сте могли да намерите на сайта ни, свършете се с нашия Комуникационен Център. Rosana ŠUC RAVNIČAN Комуникационен център T: 03 75 78 145 F: 03 57 62 766 E: [email protected] Официална уеб страница: http://www.unior.com/en/staff/press