Оборудване за безопасна работа на високо

  • ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

    Работата на височина включва високи нива на риск, така че нищо не може да бъде оставено на случайността. Unior - синоним на висококачествени ръчни инструменти, представя линия от инструменти, специално пригодени за работа на височина, за да се избегнат опасни падания.
  • ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИСОЧИНИ

    Инструментите за работа на височини са стандартни инструменти, оборудвани с точки за закрепване. Те значително увеличават безопасността на работното място.
  • Висока прецизност

    Инструментите на Unior за работа на височина са проектирани така, че да запазят основните функции на инструментите, ергономиката и полезността, или да ги намалят до възможно най-малка степен.