Надеждност

Правилните продукти доставени на правилното място в правилното време.

Unior е надежден партньор. Работим по модела EFQM за успешен бизнес. Unior има сертификати за своите продукти, които гарантират качеството им и тяхната безопасност. Компанията изпълнява клиентските изисквания и поръчки с напредничева логистика. С подходящо запазена търговска марка, собствени представителни офиси и голяма мрежа от дистрибутори, компанията предлага пълна информация и качествени следпродажни услуги за своите клиенти.

Етикет за сигурност и качество

Ръчните инструменти Unior са достъпни за всички потребители по света. Търговската марка на Unior е представена в повече от 80 държави. Качеството на инструментите отговаря на всички световни и европейски стандарти. Инструменти със знак VDE гарантират сигурността на потребителя, дори и при работа под високо напреженение. Тази гаранция е осигурена от германския институт VDE.

Unior е внедрила и сертифицирала следните системи в нейнитя бизнес

  • контролът на качеството е в съответствие с ISO стандарт 9001, *Системата за контрол на средата покрива изискванията на ISO стандарт 14001. *Система за осигуряване на качество в автомобилната индустрия отговя на следните стандарти: ISO/TS 16949, VDA 6.1 и VDA 6.4.

Оптимална логистика

Във връзка със своите продукти, Unior гарантира на своите клиенти, че те ще получат ръчните инструменти в правилната форма , с нужното съдържание и в уговорения период от време. Гъвкавостта и отговорността се постигат с внимателно планиране на потока от материали, полу-готови продукти и завършени продукти през целия процес. Модерният склад за продукти и почти-готови продукти, въвеждането в експлатация и опаковането на ръчните инструменти се извършват по изискванията на клиента и предлагат допълнителна надежност когато се изпълняват поръчки.

Широко разклонена дистрибуция

Продажбите на продукти по целият свят са подсигурени от представителните офиси на Unior и голямата мрежа от дистрибутори. Представителите на Unior , които най-добре знаят тежестта на продуктовата марка, също предлагат експертна информация за това как да се използва даден инструмент. Представителните офиси в различните държави по света предлагат качествени следпродажни услуги за индивидуалния пазар.