Нашите ценности

Мултидисциплинарен подход към развитието

Unior винаги ** отчита потребностите на потребителите при разработването на инструменти. Чрез постоянно ** усъвършенстване на материалите **, нови ** ергономични решения ** и съобразяване с всички аспекти на безопасността **, компанията от десетилетия се е доказала като истински партньор на професионалните потребители на инструменти. Unior непрекъснато следи нуждите на професионалистите и следователно развива функционалните новости - ** в съответствие с най-новите стандарти и тенденции на международния пазар **. Оригиналните решения осигуряват отлична функционалност, ергономичността осигурява повече комфорт при работа и предпазните елементи предотвратяват наранявания. Работата се извършва по-бързо и по-лесно при използване на инструментите на Unior. Разработването на инструменти за различни цели се основава на ** компютърно моделиране **, което се извършва с помощта на най-сложните компютърни програми. Екипът от опитни специалисти за отделни области участва в програмата за развитие.

Инструменти с доказано качество

Ръчните инструменти Unior покриват всички Европейски и глобални стандарти за качество. Unior се старае да осигури високо качество като член на ETC. Unior е една сред първите европейски компании която е получила сертификат ISO 9001 за своите разработки, продукти и пазар на ръчни инструменти, метал и механизъм за коване .

Инструментите Unior покриват DIN стандарта. От 1991 инструментите за работа под високо напрежение също отговарят на VDE сертификат,издаден от Offenbach в Германия.

Unior следва EFQM модела. Всички служители се включват в процеса на производство, подобрение и се учат един от друг. Като осигурява качество, Униор си партнира с доставчици, купувачи и други партньори.

Индустриален маркетинг

Собствено развитие, модерни производствени линии, компютърно контролирана технология на признати партньори (Mori Seki, Miyano, Daewoo и други) заедно с ** иновационно планираните и гъвкави процеси ** осигуряват най-високо качество на продукцията .

Глобалният опит на Unior и използването на отлични машини оборудване са ангажирани във всички ключови фази; от механична и термична обработка до повърхностна обработка и защита на студените изковки.

Управление на околната среда

Unior взима под внимание опазването на околната среда по отношение на производствените процеси. Затова сме създали система за управление на околната среда, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001 **. Той се занимава с различни аспекти: опазване на околната среда, аварийни процедури и безопасност на работното място.

Програмата за управление на околната среда включва ** намаляване на потреблението на ресурси, подобряване на производителността на технологичните процеси и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. **