Сетификат за качество на Европейски марки

Програмата за ръчни инструменти на Unior е официално одобрена като европейски производител на ръчни инструменти

Награден с европейска търговска марка за качество

Unior е отдадена на качеството и иновациите от самото си създаване и наскоро достигнахме нов етап по пътя си. Програмата за ръчни инструменти на Unior получи Европейската търговска марка за качество (EQTM), която е първият по рода си сертификат, който удостоверява качеството на европейските търговски марки.

В днешно време много производители обичат да се хвалят, че продуктите им са европейски, но произходът на материала, от който са направени продуктите, често е под въпрос. Поради тази причина Европейската организация за качество (EOQ) въведе иновация, а именно сертификат, който удостоверява качеството на европейските търговски марки (наречен EQTM). Този сертификат може да бъде получен само за продукти с европейски произход, а процесът на придобиване се управлява и контролира професионално от Комисията.

Сертификатът е предназначен за европейски производители, което гарантира, че техните продукти са с отлично качество и че повече от 60% от материалите и услугите на продукта са с европейски произход, като по този начин добавя стойност към тези продукти. Наскоро този сертификат бе присъден и на Unior за програмата за ръчни инструменти, тъй като 86% от основните и спомагателните суровини, както и производството на готови продукти, произхождат от Европа. Предимството на това е, че Unior може да проследи цялата верига на доставки и опазването на околната среда, което също се основава на намаляване на въглеродния отпечатък. Новополучения сертификат осигурява на програмата ръчни инструменти на Unior видимост в 120-те пазара, на които присъства и я поставя редом с други силни марки. Много от продуктите на конкурентите на Unior са вносни, така че е важно Unior да е истински европейски производител, който се грижи и за местната среда, както и за развитието и здравето на служителите. Също така е важно клиентите и самите потребители да могат да разпознават продукти с високо и дълготрайно качество с помощта на сертификата.

„Многобройни ISO сертификати вече доказаха, че действаме отговорно, както в рамките на Unior, така и в рамките на програмата за ръчни инструменти, и че гарантираме постоянен контрол на качеството. Много се зарадвахме на възможността да получим сертификат, който да потвърди европейския произход на нашата търговска марка за ръчни инструменти. Критериите за този сертификат бяха от изключително значение за нас и получаването на сертификата беше потвърждение, че сме на прав път. Ние сме наясно, че дългосрочното качество на продуктите и услугите винаги ще бъде възнаградено. Сертификатът EQTM добави допълнителен знак за одобрение на базата на собственото ни развитие и производство, удовлетвореността на клиентите и нашата социална отговорност и ангажимент към устойчиво развитие“, както подчертават от отдела за ръчни инструменти на Unior.

Европейският сертификат е международно признат сертификат за качество. Той предоставя на получателите печат на одобрение в рамките на индустрията, като потвърждава, че производителят е важен доставчик на заетост, който се грижи за местната общност и околната среда. Най-важното е, че сертификата показва, че самата компания произвежда висококачествени продукти с европейски произход и не е просто търговска марка. Ръчният инструмент Unior е проектиран да пасне идеално в детайла, като изисква по-малко физическо усилие при използване.

Зоран Лекич, почетен член на Европейската организация за качество и представител за Словения, каза: „В Европейската организация за качество ние допринасяме много за превръщането на качеството на продуктите във важна ценност. Много се радвам, че словенските компании също осъзнават важността на качеството и европейския произход на своите продукти. Връчването на сертификата на Unior е от особено значение за мен, тъй като през 1994 г., когато Unior получи първия сертификат ISO 9001, аз ръководих сертификационния одит в тази компания. Радвам се, че Unior продължава да реализира производствената си визия и да следва поставените цели.”

Тази година Unior стартира дейностите за получаване на Европейската търговска марка за качество като една от първите компании в Словения. Кандидатите за EQTM трябва да отговарят на десет условия, пет свързани с компанията и пет с продукти/група продукти. Те трябва да предоставят информация за дейността на компанията, необходимите лицензи за производство и получени разрешения, европейски произход на продукта, съответствие по отношение на аспектите на околната среда, здраве и безопасност, финансови задължения, сертифицирана система за управление на качеството, наличието на непрекъснати подобрения, интелектуална собственост и удовлетвореност на клиентите.

Сертификатът ще бъде валиден три години. Ако бизнес условията на компанията и производствените условия на сертифицираните продукти / група продукти останат непроменени, ние ще се опитаме да удължим валидността на сертификата за програмата за ръчни инструменти Unior.