Garantie

Unior d.d. kent garantie toe voor defecten aan materiaal en vakmanschap voor al onze gereedschappen. Als de gereedschappen correct zijn gebruikt, worden ze gratis gerepareerd of vervangen wanneer de juiste documentatie is ingediend. De garantie is niet van toepassing op gereedschappen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Unior, die op een andere manier zijn misbruikt of beschadigd. De garantie kan niet worden afgedwongen voor letsel veroorzaakt door het gebruik van deze gereedschappen.

Voor meer informatie kunt u ons contacteren op onze helppagina .

Unior garantie

We hebben zoveel vertrouwen in de kwaliteit dat we de UNIOR Lifetime Warranty bieden. Mocht uw gereedschap ooit defect raken door defecten in afwerking of materialen, dan zullen wij het gereedschap gratis repareren of vervangen.

Wat is inbegrepen?

UNIOR gereedschap is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Hoe lang duurt de dekking?

Deze garantie geldt voor de levensduur van het UNIOR-toolgereedschap, exclusief pneumatische en meetinstrumenten, die gedekt zijn gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van verkoop. De garantiedekking eindigt wanneer het product onbruikbaar wordt om andere redenen dan defecten in vakmanschap of materiaal.

Hoe verkrijg ik service?

Als uw product defect raakt, moet u het terugsturen naar de distributeur waar u het heeft gekocht en het vervolgens terugsturen naar de UNIOR-distributeur voor dat land.

Wat zullen we doen om problemen te corrigeren?

Producten in garantie, waarvan wordt geconstateerd dat ze defect zijn als gevolg van een defect vakmanschap of materiaal, worden gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd.

Wat is niet gedekt?

Problemen als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. UNIOR is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade.

Hoe lokale wetten verband houden met de garantie?

Sommige gebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en mogelijks heeft u ook andere rechten, die van staat tot staat, van provincie tot provincie of van land tot land kunnen verschillen.

Geen andere uitdrukkelijke garantie is van toepassing

Deze volledige levenslange garantie is de enige en exclusieve garantie voor UNIOR-producten. Geen enkele werknemer, agent, handelaar of andere persoon is gemachtigd om deze garantie te wijzigen of enige andere garantie namens UNIOR uit te voeren.

Hoe de UNIOR levenslange garantie uitvoeren

UNIOR biedt een uitgebreide levenslange garantie om producten te ondersteunen die zijn gekocht onder het merk UNIOR.

In het geval dat u een probleem hebt met uw UNIOR-product vanwege een materiaalgebrek of een slechte afwerking, zullen we proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen in overeenstemming met ons gedrukte garantiebeleid.

Normale slijtage

Gewoonlijk wordt ons gereedschap gebruikt in de meest veeleisende omstandigheden. Onder deze omstandigheden en in de loop van de tijd kunnen UNIOR-producten normale slijtage vertonen en onderhoud vereisen. Dit wordt niet gedekt door de levenslange garantie. Voor veel van onze producten bieden wij reserveonderdelen om de levensduur van onze gereedschappen te maximaliseren, met name voor pneumatische en meetgereedschappen. Alle details zijn beschikbaar op onze website ** www.uniortools.com ** of uw lokale distributeur helpt u graag.

Defect in materiaal en vakmanschap

Het is onze ervaring dat als een product dat voortijdig faalt vanwege een fabricagefout in materialen of vakmanschap, dit in het algemeen zeer vroeg in de levenscyclus van het product gebeurt, vaak de eerste of tweede keer dat het product wordt gebruikt. Bij terugkomst ter inspectie blijken deze producten over het algemeen nog steeds in een nieuwe staat te verkeren en vertonen ze zeer weinig gebruikssporen. Het is ongebruikelijk dat een product dat met een defect is vervaardigd, kan overleven bij normaal gebruik gedurende een langere periode. Producten die na maanden of jaren van continue betrouwbare service worden geretourneerd voor garantie-inspectie, worden zelden defect gevonden, omdat fouten meestal te wijten zijn aan slijtage. In dergelijke gevallen vallen de gereedschappen niet onder de levenslange garantie.