Mediji

Ovde se objavljuju vesti, saopštenja za medije, sponzorstva, reference i informacije o kompletnom vizuelnom identitetu kompanije. Trudimo se da vas informišemo o novim događajima pravovremeno i efikasno komuniciramo sa javnošću koja je povezana sa našom kompanijom.

Za dodatna pojašnjenja ili odgovore koji niste mogli naći na našoj veb stranici, obratite se našem odeljenju za korporativne komunikacije.

Rosana ŠUC RAVNIČAN

Odeljenje korporativnih komunikacija
T: 03 75 78 145
F: 03 57 62 766
E: [email protected]

Zvanična web strana: http://www.unior.com/en/staff/press