Mentiuni legale

Copyright Unior d.d. Toate drepturile rezervate.
Tot continutul si toate ilustratiile din situl WEB si de pe toate paginile conectate sunt proprietatea societatii UNIOR si nu trebuie copiate sau reproduse in orice mod, cu excepția scopurilor necomerciale (unde ar trebui să conțină toate notificările privind drepturile de autor). Unior va depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe paginile sale sunt corecte și actualizate. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru orice erori legate de accesibilitatea paginilor, orice informație incorectă sau orice daună rezultată din aceste informații incorecte. De asemenea, își rezervă dreptul de a modifica orice conținut al acestor pagini fără notificare prealabilă. Unior va colecta adrese de e-mail și alte informații personale pe site-ul său web pentru a răspunde prin e-mail la solicitările de informații sau alte solicitări. Unior garantează că informațiile astfel obținute vor fi utilizate numai pentru nevoile sale și nu vor fi dezvăluite altor persoane fizice sau juridice și nici în alte scopuri.