Gwarancja

Unior d.d. udziela gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne dla wszystkich naszych narzędzi. Jeśli narzędzia były używane prawidłowo, zostaną one naprawione lub wymienione bezpłatnie, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji. Gwarancja nie dotyczy narzędzi, które zostały zmodyfikowane bez zgody Unior, zostały niewłaściwie wykorzystane lub w inny sposób uszkodzone. Gwarancja nie może być egzekwowana w przypadku obrażeń spowodowanych użyciem tych narzędzi.

Po więcej informacji skontaktuj się z nami na page .

Gwarancja Unior

Jesteśmy pewni jakości więc oferujemy Dożywotnią Gwarancję Unior. Jeśli kiedykolwiek Twoje narzędzie nie będzie zdolne wykonać pracy z uwagi na wady materiałowe lub produkcyjne, naprawimy je lub wymienimy nieodpłatnie.

Co obejmuje gwarancja

Gwarantujemy, zę narzędzia Unior są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

Ile trawa gwarancja

Gwarancja trwa przez okres "życia" narzędzia z wyłączeniem narzędzi pneumatycznych oraz poniarowych, które są objęte roczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja się kończy w momencie kiedy narzędzie staje się bezużyteczne z innych powodów niż wada materiałowa lub produkcyjna.

Jak skorzystać z usługi

Jeśli Twoje narzędzie okaże się wadliwe, zwróć je do dystrybutora u którego je nabyłeś, a ten przekaże do przedstawiciela Unior na dany kraj.

Co zrobimy aby rozwiązać problemy

Produkty objęte gwarancją, któe okazały się wadiwe z uwagi na wady materiałowe lub produkcyjne będą naprawione lub wymienione, na koszt Unior.

Co nie jest objęte gwarancją.

Uszkodzenia wynikłe na skutek nie właściwego użycia, przeciążenia lub normalnego zużycia narzędzia nie są objęte gwarancją. Unior nie jest odpowiedzialny za żadne szkody przypadkowe lub wtórne.

Jak prawo lokalne odnosi się do gwarancji

Niektóre obszary nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc te zasady mogą Cię nie obowiązywać. Ta gwarancja daje CI specyficzne prawa, jak również możesz mieć inne prawa, które mogą być różne dla różnych stanów, prowincji czy tez krajów.

Nie stosuje się innych interpretacji gwarancji

Ta pełna, dożywotnia gwararncja jest jedyną i wyłączną gwarancją na produkty Unior. Żaden pracownik, agent, dealer czy jaka kolwiek inna osoba nie jest upoważniona do zmiany tej gwarancji lub udzeilania jakiejkolwiek innej gwarancji w imieniu Unior.

Korzystanie z warunków gwarancji

Unior oferuje kompleksową, dożywotnią gwarancję aby wspierać produkty zakupione pod marką Unior.

W przypadku wystąpienia problemów z Twoim narzędziem Unior, powstałym z uwagi na wadę materiałową lub produkcyjną, postaramy się rozwiązać problem zgodnie z naszą pisemną polityką gwarancji, tak szybko jak to możliwe.

Normalne zużycie i wytarcia

Często nasze narzędzia są wykorzystywane w najbardziej wymagających warunkach. W tych warunkach i w czasie używania, produkty Unior mogą wykazywać normalnege zużycie i wymagają naprawy, takie przypadki nie są objęte dożywotnią gwarancją. Do wielu z naszych produktów oferujemy części zamienne aby przedłużyć życie naszych narzędzi, to w szczególności dotyczy narzędzi pneumatycznych i pomiarowych. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.uniortools.com lub ulokalnego dystrybutora, który z przyjemnością pomoże.

Wady materiałowe i produkcyjne

Z naszego doświadczenia wynika, iż jeśli produkt uszkodzi się z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej, zdarzy się to w zasadzie na początku użytkowania narzędzia, często przy pierwszym lub drugim jego urzyciu. Kiedy wróci ono do inspekcji jest w praktycznie nowym stanie i nosi jedynie minimalne ślady użytkowania. Jest to sytuacja częsta dla narzędzi wytworzonych z wadami i trudno im przetrwać normalny okres użytkowania. Produkty zgłoszone do reklamacji po wielu miesiącach czy też latach prawidłowego funkcjonowania są bardzo żadko wadliwe, uszkodzenia pochądzą w większości przypadków w uwagi na ich zużycie . W takich przypadkach narzędzia nie są objęte dożywotnią gwarancją