Informacje prawne

Prawa autorskie Unior d.d. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Treści i materiały ilustracyjne zamieszczone na stronach internetowych i na wszystkich połączonych stronach są własnością firmy Unior i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w żaden sposób, z wyjątkiem celów niekomercyjnych (gdzie powinny zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich). Firma Unior dołoży wszelkich starań, aby informacje na jej stronach były poprawne i aktualne, ale firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy dotyczące dostępności stron, możliwych nieprawidłowych informacji lub możliwych szkód wynikających z te nieprawidłowe informacje. Zastrzega sobie również prawo do zmiany dowolnej zawartości tych stron bez uprzedniego powiadomienia. Firma Unior będzie gromadzić adresy e-mail i inne dane osobowe na swojej stronie internetowej w celu wysyłania wiadomości e-mail i zapytań. Firma Unior gwarantuje, że uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów firmy Unior i nie będą ujawniane innym osobom fizycznym i sztucznym ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.