Juridische kennisgeving

** Copyright Unior d.d. Alle rechten voorbehouden. **
De inhoud en afbeeldingen op deze website en alle gelinkte pagina's zijn eigendom van Unior. Reproductie of distributie is alleen toegestaan ​​voor niet-commerciële doeleinden (en moet alle copyrightkennisgevingen bevatten). Unior streeft ernaar om op haar website correcte en actuele informatie te geven, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beperkte beschikbaarheid van de website, onjuiste informatie of enige schade die daaruit voortvloeit. Unior behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij het gebruik van de Unior-website worden e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens verzameld met de bedoeling om nieuws en vragen elektronisch te verzenden. Unior garandeert dat de op deze manier verzamelde gegevens alleen voor interne doeleinden worden gebruikt en niet worden doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen of op een andere manier worden misbruikt.