Gereedschap-sortimenten

  • For beginners and professionals

    The sets containing various types of wrenches, pliers, screwdrivers, files, hammers, punches, chisels and other tools make for an excellent pick for top-notch, expert craftsmen and the right choice for beginners.
  • Smart composition

    De samenstelling van de verschillende sets is gebaseerd op een continue samenwerking met lokale professionele gebruikers van Unior tools. De kant-en-klare sets houden rekening met de eisen van de afzonderlijke werkterreinen en staan voor een kwaliteitsvolle, zinvolle en kostenefficiënte gereedschapsselectie.
  • Eenvoudige keuze

    Sets of typical field-related tools simplify the selection and purchase of specific instruments you need and use in your work. Electricians, auto mechanics, vehicle painters, computer technicians and many other professionals trust the experience of Unior.