#title#
šifradimsr: težina-- prazen stolpec --
61197810016
61197915030
60207020055
60207125095
602072300123
602073380224
602069450320
615149600511
* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Safety tips

check-mark-yes.png
  • Discard any wrench with a spread or damaged fixed jaw or a bent handle
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.