#title#
Naziv proizvoda SKU Članak Dimenzije - YouTube video kanal "
Garnitura alata, osnovna, za informatičare 627012 1016B TX 6 - 150 39
Kliješta kombinirana, elektroničarska 406/4E 120 1
Kliješta za sječenje žice, elektroničarska 461/4E 115 1
Kliješta kombinirana 406/1BI 180 1
Kliješta za sječenje žice, kosa 461/1BI 160 1
Kliješta za telefonske priključke 427/4DG 1
Skalpel 556B 160x18 1
Izvijač križni (PH) kratki TBI 626TBI PH 2x25 1
Izvijač plosnati kratki TBI 627TBI 0.8 x 4.0x25 1
Izvijač plosnati električarski 605E 0.25 x 1.2x60, 0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.5 x 3.0x150, 0.8 x 4.0x100, 0.8 x 4.0x150 8
Izvijač križni (PH) elektroničarski 615E PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80 4
Izvijač križni (PZ) elektroničarski 625E PZ 0x60, PZ 1x80 2
Izvijač Torx elektroničarski 621E TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20 7
Izvijač plosnati TBI 605TBI 1.2 x 6.5x100 1
Izvijač križni (PH) TBI 615TBI PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100 3
Magnetizator/Demagnetizator 633 52 1
Čekić plastični 820 27 1
Turpija plosnata s drškom, polufina 760H1/2S 150 1
Pinceta plosnata savijena 1343 155 1
LED svjetiljka 2091A 1
Plastična kutija za nasadne ključeve 981PB4 393x331x95 1
* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.
  • Za početnike i profesionalce

    Garniture alata sadrže različite tipove ključeva, kliješta, izvijača, turpija, čekića, izbijača, sjekača i drugih alata te predstavljaju odličan izbor za vrhunske, iskusne majstore kao i pravi izbor za početnike.
  • Pomno osmišljen raspored

    Sastav različitih garnitura alata temelji se na iskustvima dugoročne suradnje sa lokalnim profesionalnim korisnicima Unior alata. Prilikom definiranja sastava garnitura uzeli smo u obzir zahtjeve pojedinih područja djelatnosti i vodili računa da izabrani setovi predstavljaju kvalitetan, razuman i cjenovno privlačan izbor.
  • Jednostavan odabir

    Garniture sastavljene od alata tipično povezanih po primjeni predstavljaju jednostavan izbor za korisnike. Električari, auto-mehaničari, auto-limari, oslikavatelji vozila, računalni tehničari i mnogi drugi profesionalci vjeruju iskustvu na kojem se temelji Uniorov odabir garnitura alata.