Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε το νέο γκρουπ προϊόντων, σύστημα Βελτιστοποιημένης Παραγωγής (Lean Manufacturing system - LMS)

Το Lean Manufacturing system της Unior είναι μία σειρά προϊόντων που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες εργασίας και διατηρούν τον χώρο εργασίας οργανωμένο. Το τυποποιημένο σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις μίας γραμμής Οργανωμένης Παραγωγής: αποθήκευση, φόρτιση, μετακίνηση και χρήση των εργαλείων, μερών, εγγράφων και υλικών.

Το LMS έχει σχεδιαστεί με βάση τη μεθοδολογία 5S, η οποία αναδεικνύεται ταχύτατα σε βιομηχανικό πρότυπο για ελαχιστοποίηση της απώλειας της απόδοσης λόγω μη οργανωμένου περιβάλλοντος εργασίας. Τα πέντε s προκύπτουν από τις ιαπωνικές λέξεις (seiri - διαχωρισμός, seiton - οργάνωση, seiso - καθαριότητα, seiketsu - τυποποίηση, shitsuke - διαρκής χρήση). Η Unior ανέπτυξε το Lean Manufacturing System χρησιμοποιώντας τις αρχές 5S, ώστε να δημιουργήσει δομημένη, βελτιστοποιημένη ροή εργασιών, η οποία να διασφαλίζει ένα καθαρό και καλά οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, χωρίς απώλειες και καθυστερήσεις.

Το κύριο προτέρημα του LMS είναι το λογικά συνδεδεμένο κυκλικό σύστημα προϊόντων, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην παρουσίαση που επισυνάπτεται. Μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία σε όλες τις βιομηχανίες, αν και επί του παρόντος εφαρμόζεται κυρίως σε βιομηχανίες με πιό σύνθετες γραμμές παραγωγής και πολύ μεγάλους χώρους εργασίας, όπου το LMS επιτρέπει να τοποθετούνται συγκεκριμένα εργαλεία κι εξοπλισμός για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, βελτιστοποιώντας έτσι τον χώρο. Επίσης, εξαλείφει μη αναγκαία απώλεια χρόνου λόγω μετακινήσεων από το ένα σημείο στο άλλο, κατά τη διάρκεια των εργασιών, αλλά και μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας σε όλη την παραγωγή και την αγορά υλικών.