Νομικά

Copyright Unior d.d. Όλα τα διακαιώματα παρακρατούνται. Τα περιεχόμενα και τα υλικά απεικόνισης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Unior και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από μη εμπορική χρήση (πρέπει να αναφέρονται όλα τα δικαιώματα και τα copyrights). Η εταιρία Unior πράττει το κατά δύναμιν, ώστε τα στοιχεία στις ιστοσελίδες να είναι σωστά κι ενημερωμένα, αλλά η εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για πιθανά λάθη στην πρόσβαση των ιστοσελίδων, για πιθανόν εσφαλμένες πληροφορίες ή για πιθανές φθορές και βλάβες που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις εσφαλμένες πληροφορίες. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Unior θα συλλέξει διευθύνσεις e-mail και άλλες προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της με σκοπό να στέλνει νέα και ερωτηματολόγια. Η εταιρία Unior εγγυάται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της εταιρίας Unior και δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.