Τύπος

Εδώ δημοσιεύονται νέα, δελτία τύπου, συμφωνίες χορηγιών, αναφορές, και πληροφορίες για την πλήρη οπτική ταυτότητα της εταιρίας. Εργαζόμαστε σκληρά ώστε να σας ενημερώνουμε εγκαίρως για νέες εξελίξεις και για την αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό που συνδέεται με την εταιρία μας. Για περεταίρω διευκρινήσεις ή απαντήσεις που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας Rosana ŠUC RAVNIČAN Corporate Communications Department T: +386 (0)3 75 78 145 F: +386 (0)3 57 62 766 E: [email protected] Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.unior.com/en/staff/press