Σωληνοκόφτες

  • Πολυάριθμα επιπρόσθετα εξαρτήματα

    Τη σειρά των σωληνοκάβουρων συμπληρώνουν άλλα κατάλληλα εργαλεία για συναρμολόγηση σωλήνων, όπως είναι οι διάφοροι κόφτες και διαμορφωτές για σωλήνες, οι φορητοί πάγκοι εργασίας, τα εργαλεία για την τελική επεξεργασία των σωλήνων, οι αντλίες για τεστ εγκαταστάσεων και άλλα.
  • Εργονομικό σχήμα

    Οι σωληνοκάβουρες grip, με το εργονομικό τους σχήμα καθιστούν δυνατή την τέλεια προσαρμογή στο χέρι και έτσι εξασφαλίζουν ασφαλή λαβή χωρίς ολίσθηση. Τα εργαλεία αυτά προσαρμόζονται σε διαφορετικούς χειρισμούς.
  • Εύκολη εγκατάσταση

    Τα εργαλεία UNIOR καθιστούν την εργασία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελεσματική και ασφαλή. Μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις και να προσαρμοστούν γρήγορα, σταθερά και με ασφάλεια στα υλικά εργασίας.